Kajer mot det gröna

0
361

Kajer mot det grönaJärfälla har med begreppet ”Kajer
mot det gröna” tagit fram ett koncept
som ett flertal kommuner i
landet, bland andra Stockholm,
tagit fasta på i sina översiktsplaner.

Med stöd av Boverket och delegationen
för hållbara städer har
Järfälla kommun tagit fram en handbok
för stadsplanering, Kajer mot det gröna,
som fått stor uppmärksamhet och genomslag
bland landets stadsplanerare.
– Kajer mot det gröna handlar om att
skapa en tydlig gräns och ett möte, mellan
stad och natur, som inbjuder till aktiviteter,
ekosystemtjänster och folkliv. Helt
enkelt om hur staden och naturen kan mötas
och ha nytta av varandra på olika sätt,
säger initiativtagaren Anders C Eriksson,
stadsarkitekt i Järfälla kommun.

Nya bostadsområden med attraktiva kajer
mot vatten känner alla till. Promenadstråk
på trädäck kantade av attraktiva mötesplatser,
restauranger och caféer. Liknande attraktioner
borde väl kunna skapas även om
kajen vetter mot skogar eller ängar?
Det är bakgrunden till begreppet ”kajer
mot det gröna” som alltså handlar om
att göra stadens baksidor till livfulla
framsidor. Att se bebyggelsens möte med
grönstrukturen som framsidan av staden.
En framsida med stor potential för både
bebyggelsens och grönstrukturens kvaliteter.
Det handlar också om att bygga nytt
genom att fylla i de hål som ofta finns i
befintlig bebyggelse. Här finns en stor
potential, menar Anders C Eriksson.

Tänket med kajer mot det gröna tillämpas
nu i planeringen av ny stadsbebyggelse
runt om i Järfälla.
– Vi har många platser där bebyggelse
möter natur, där både naturen och bebyggelsen
glesar ut så att det blir som ett
tomrum. Vi vill vända på steken och skapa
starka attraktiva gränssnitt och bygga
inåt från de här skarpa gränserna, avslutar
Anders C Eriksson.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Tovatt Architects and Planners AB