Kållered och Lindome ska förnyas och lyftas

0
251

planarkitekt Anna SundinNu ska ett helhetsgrepp tas för
upprustning av Kållered och Lindome.
Fokus är på bostäder och
centrumverksamheter.

– Nu pågår många spännande projekt i
Mölndal. Hela kommunen ska leva och
byggas ut, säger planarkitekt Anna Sundin
på Mölndals Stad.
I Kållered centrum handlar det främst om
att bygga bostäder, ge plats för centrumverksamheter,
rusta upp stråk och att utveckla
gator och torg, gång- och cykelbanor.
– Det här tror vi är viktiga ingredienser
för att få in mer liv och göra det både tryggare
och snyggare, säger Anna Sundin.

Projektet är i dagsläget på skisstadiet och
är ett samarbete mellan fastighetsägare och
Mölndals Stad.
Parallellt pågår utvecklingen av Lindome
centrum.
– Här är vi på idéstadiet, vi satsar på att
bygga fler bostäder och på att förbättra den
offentliga miljön. Ett spännande område
med bra kommunikationer som också ligger
naturnära.
Text: Samuel Hultberg
Foto: Oskar Kullander