Kommunens skolor prisade för sin IT

0
199

Minna AvrinTeknik och digitala verktyg
tillhör nu vardagen i skolans
värld. I Järfälla har man gått
ett steg längre och prisas nu
av Apple.

Under flera år har Järfälla kommun
arbetat aktivt för att
främja lärare och elevers arbete
med digitala verktyg.
– Vi har fantastiskt fina skolor som
tar sitt uppdrag på största allvar. Att
vi satsar på digitala verktyg är inte så
konstigt. Det speglar samhällsutvecklingen
i stort där digitala verktyg allt
mer blivit ett naturligt inslag. Då ska
det också vara en självklar del av
skolans vardag, säger Minna Avrin,
barn- och ungdomsdirektör på
Järfälla kommun, som berättar att digitalisering
även ingår i det nationella
uppdraget för förskola och skola.
För ett år sedan fattades beslut
om att öka datortätheten med målet
att alla elever i grundskolan i Järfälla
ska få tillgång till en dator eller läsplatta.
För närvarande delar två
elever i årskurs 1–3 på en läsplatta
eller dator, från årskurs 4 har alla
elever tillgång till ett eget verktyg.

Vidare ska lärare och personal utbildas
i digitala utbildningssystem.
Teknikgreppet handlar även om att
införa en ny lärportal och så kallad
molnbaserad Google-tjänst som ska
underlätta det gemensamma lärandet
i skolklasserna.
– Vi tror
mycket på
det här.
Poängen är
bland annat
att eleverna
kan skriva
gemensamma
texter
och ge konstruktiv
feedback i
realtid, förklarar Minna Avrin.

Att tekniksatsningen ger resultat
råder det inget tvivel om. Så sent
som i november prisades två kommunala
skolor av Apple för sitt digitala
arbete, Björkebyskolan och
Fjällenskolan. Utmärkelsen, Apple
Distinguished School, ges till skolor
som uppfyller kriterier för innovation,
ledarskap och förstklassig utbildning.
Bara åtta skolor i Sverige
har fått utmärkelsen.
– Utmärkelsen är ett kvitto på att
vi arbetar på ett innovativt sätt och
att vi vågar utmana oss själva i att gå
lite längre i våra dagliga rutiner. Hela
förloppet har varit otroligt givande
för skolan då vi fick möjlighet att
stanna upp och gå igenom alla år av
digitalt arbete och på så sätt se oss
själva utifrån, säger André
Backholm, it-ansvarig på
Fjällenskolan.