Levande stadsliv i Roslags-Näsby med 1 400 nya bostäder

0
435

Arton olika byggherrar och arkitekter
planerar nu, tillsammans
med kommunen, för nya Roslags-
Näsby, stationen innan Täby
centrum på Roslagsbanan.
– Det här blir ett trevligt område
med fokus på hållbarhet och
variation med höga ambitioner,
säger Joachim Quiding, samhällsutvecklingschef.
Första etappen beräknas starta
nästa år och helt utbyggt kan det
vara till 2025 med plats för 1400
nya bostäder.

Det byggs flitigt redan nu i Roslags-
Näsby, men än så länge bara runt stationsområdet
som ska få två nya
mittplattformar, nya vänthallar, hissar, rulltrappor
samt nya gång- och cykelbroar över
järnvägen, en vid stationen och en intill
Centralbron.
Allt som en förberedelse för
den nya stadsdel som kommer att växa fram
på västra sidan där kommunhuset nu ligger.
Byggandet genomförs i tre etapper, och
förbereds i vår med rivningar av de byggnader
i området som ska ge plats åt nya
bostäder; den högre delen av kommunhuset,
hyreshuset Blåklinten, stationshusen
och två villor som ägs av kommunen.
Den lägre delen av kommunhuset kommer
att stå kvar och förvandlas till 230
studentlägenheter.
Första byggetappen börjar sedan nästa år
med området närmast Centralvägen. Därefter
sker utbyggnaden fortlöpande och
beräknas vara klar runt 2025. Det vanligaste
är att större sammanhängande områden
erbjuds några få större byggherrar
för ett så rationellt byggande som möjligt.
Här har kommunen i stället medvetet valt
fler och mindre exploatörer för att därigenom
skapa en så spännande och balanserad
blandning av material, färg och form
som möjligt, vilket kommer att ge området
en spännande och varierad karaktär
med låga hus.
Låga hus blandat med höga, radhus
med flerbostadshus och studentbostäder.
Förskola,
handel, kontor och trygghetsbostäder
ska också finnas här.
Vid stationen planeras för en femton våningar
hög studentskrapa. Penthouses och
townhouses är andra idéer i den innovativa
stadsmiljön.
Grönskande tak, parker och öppna platser
där folk kan träffas och umgås, torg,
stadspark, gång- och cykelstråk och uteserveringar
kommer att göra området levande.
Parken som ligger vid kommunhuset
blir ny stadspark.
– Vi vill att Roslags-Näsby ska få en
stadsmässig karaktär. Att det blir en hållbar
stadsdel med särskiljande och nyskapande
arkitektur som kan komma att bli
utmärkande för området, säger Joachim
Quiding, samhällsutvecklingschef.
Här har bostäderna smarta lösningar
som ger så lite påverkan på klimatet och
miljön som möjligt och det ska vara lika
enkelt som självklart att leva hållbart i
Roslags-Näsby.
Närheten till Roslagsbanan gör Roslags-
Näsby till ett av Täbys bästa kollektivtrafiklägen
och med den nya bron över spåren
sammankopplas det nya området med
den befintliga bebyggelsen i Roslags-
Näsby.
Detaljplanen för Roslags-Näsby, som visades
upp på utställning i höstas, väntas
beslutas i kommunfullmäktige till sommar.
Text: Anders Olow