Livgardet erbjuder många olika karriärvägar

0
319

 

 

Livgardet Upplands-BroLivgardet har anor från den livvakt som dalkarlarna avdelade till Gustav
Vasa i januari 1521. Sedan 1970 finns Livgardet i Kungsängen, och är
en av de största arbetsgivarna i Upplands-Bro kommun. Här får du
träffa fyra personer som arbetar inom regementets olika områden.

Överstelöjtnant Lars Wikström
är stabschef på Livgardet:
– Vi har ett långtgående och bra samarbete
med Upplands-Bro kommun, inte
minst avseende miljöfrågor. Vi är en viktig
och stor arbetsgivare som kan erbjuda
många olika möjligheter till karriär – såväl
militära som civila.
– Inom regementets område har vi närmare
5 000 hektar mark som vi nyttjar för
träning av nationella och internationella
förband.
– Livgardets områden är omgärdade av
restriktioner, men vi vill hålla en hög grad
av öppenhet och visar gärna upp vår verksamhet
i olika sammanhang.
Vi är just nu inne i en kraftig utvecklingsfas
med bland annat en helt ny motoriserad
skyttebataljon och en ny militärpolisbataljon.

Kapten Jonas Landqvist
är kompanichef
– Livgardet sätter nu upp flera nya
krigsförband. Själv är jag ansvarig för att
starta upp grundutbildningen för den 12:e
motoriserade skyttebataljonen. Styrkan
består övervägande av deltidssoldater som
grundutbildas under nio eller elva månader
beroende på befattning, som gruppchef,
förare/skytt, sjukvårdare eller skyttesoldat.
Bataljonen ska bemanna Pansarterrängbil
360. Ett avancerat fordon med
drift på alla åtta hjul som kan ta sig fram i
de mest skiftande miljöer – ett helt nytt
system med ny stridsteknik.

Elsa Karlsson är
rekryteringskoordinator:
– Jag har en civil anställning som
rekryteringskoordinator på personalavdelningen.
Det innebär bland annat att
jag bjuder in skolor eller själv åker ut
till gymnasieelever och informerar om
hur det är att vara soldat och arbeta på
Livgardet. Själv gjorde jag min grundutbildning
2013 och arbetade därefter
som soldat vid de beridna delarna av
Livgardet.
– Det händer att kvinnor kommer
fram till mig och frågar hur det är att
som kvinna jobba på ett regemente.
Mitt svar är alltid att jag trivdes jättebra
som soldat – här förenas många personligheter
i gemenskapen. Själv är jag
intresserad av ridning och inredning,
och har även haft en egen modeblogg.

Ereou Pello-Esso är
rekryteringskoordinator
– Det kanske inte är så väl känt att
man kan bli deltidssoldat. Du har ett
vanligt civilt arbete men blir under en
eller två veckor om året inkallad till övningar.
På så vis får du två arbetsgivare
– en civil och en militär. Utmaningen är
just nu att informera arbetsgivare om
den här positiva möjligheten, eftersom
arbetstagaren får en kvalificerad kompetensutveckling
och samarbetsträning
inom Försvarsmakten – något som man
har nytta av även i sitt civila arbete. Som
deltidssoldat finns också möjlighet att
komma ut på internationella uppdrag.