Lokal partner med global kompetens

0
242

WSP, som är ett av värdens ledande
analys- och teknikkonsultföretag,
har totalt ca 140 medarbetare
på kontoret i Umeå. WSP medverkar
i många av de samhällsbyggnadsprojekt
som pågår runt om i
regionen.

Vår styrka är den bredd vi har inom
WSP, säger Peter Edlund, kontorsansvarig
på Umeåkontoret. Det gör att vi
kan erbjuda helhetslösningar och medverka
i multidisciplinära projekt, oavsett
om det gäller mindre uppdrag som ombyggnad
av en förskola eller större projekt
som Norrbotniabanan. Vi är starka
lokalt här i regionen och har samtidigt
möjlighet att vid behov involvera kollegor
från andra kontor i Sverige eller från
andra länder. Vi har i själva verket ca
37 000 globala kollegor vars samlade
kompetens vi kan erbjuda våra kunder.
Det gör WSP unikt.
Ett uppdrag som WSP har arbetat med
under senare tid är bussterminalen
Vasaplan i Umeå, som just nu genomgår
en omfattande renovering för att klara
framtidens kollektivtrafik. Kommunens
ambition är att Vasaplan ska bli en modern
terminal med ökad kapacitet för ett
hållbart bussresande, men också att
Vasaplan ska bli en attraktiv plats för
människor att mötas på. WSP har tillsammans
med underkonsulterna Wingårdhs
arkitektkontor och Trivector tagit fram ett
gestaltningsprogram för utformningen av
Vasaplan. Första etappen av ombyggnaden
beräknas vara klar i slutet av september
2017.
Ett annat aktuellt uppdrag gäller
Lilljansberget, en ny attraktiv stadsdel i
närheten av campusområdet vid Umeå
universitet, som WSP arbetar med på uppdrag
av Akademiska Hus. Fullt utbyggt
kommer Lilljansberget att ha en karaktär
av kvartersstad för ca 3 000 invånare.
WSP arbetar för att Lilljansberget ska utvecklas
i hållbarhetens tecken genom
hållbarhetsstyrning för trygga offentliga
miljöer och energieffektiva byggnader.

WSP har även under lång tid arbetat med
olika typer av projekt inom Norrlands universitetssjukhus
där stora investeringar görs.
WSP:s medarbetare har haft flera omfattande
uppdrag, till exempel ett nytt psykiatrisjukhus
(Byggnad 28), projektering av en
ny helikopterplatta samt byggnadskonstruktionen
för det nyinvigda Hjältarnas Hus där
även våra energi- och miljösamordnare bidrog
till att byggnaden uppnådde kraven för
certifiering enligt Miljöbyggnad Guld.
Flera av Umeåkontorets medarbetare
deltar i Trafikverkets projekt Norrbotniabanan,
en kustnära järnväg mellan Umeå
och Luleå. Norrbotniabanan ska förstärka
godstrafiken i landet och förbättra persontrafiken
mellan städerna längs norrlandskusten.
WSP:s uppdrag innebär att ta
fram två järnvägsplaner med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för den del
som ska gå genom Robertsfors kommun,
en sträcka på ca 42 km.
Att vara konsult på WSP innebär att
vara med och påverka samhällsutvecklingen.
– Vi deltar i många av de spännande
projekt som pågår inom kommunen och
det känns roligt att veta att mycket av det
vi gör nu kommer att finnas kvar länge
och påverka människors vardag, säger
Peter Edlund.
Medarbetarna på Umeåkontoret följer
nu med spänning utvecklingen av det nya
kontorshuset i kv. Laxen som Balticgruppen
ska bygga på Strandgatan mitt i
centrum. Det som i dag är en stor grop
ska i december 2018 vara ett inflyttningsklart
nytt WSP-kontor där dagens och
framtidens medarbetare ska få en funktionell
och trivsam arbetsmiljö. Byggnaden
har ritats av Wingårdhs arkitektkontor.