Mälardalens starkaste företagsklimat

0
237

Företagsklimat upplands-BroARBETET ATT FÖRBÄTTRA företagsklimatet
i Upplands-Bro har varit
intensivt. Ett aktivt arbete i tät
dialog med företagen har tagit
kommunen från botten till toppen
i Svenskt Näringslivs rankning av
kommuners företagsklimat.
– Vi har höga ambitioner, siktet
är inställt på topp 20 och det
är inte orealistiskt, vi är på väg,
säger näringslivschef Mathias
Forsberg.

År 2009 låg Upplands-Bro på plats nummer
225 av 290 på Svenskt Näringslivs
rankning av kommuners företagsklimat.
Arbetet som genomförts sedan dess har
varit aktivt och genomförts i nära samarbete
med näringslivet.
– Våra förutsättningar är bra, säger
Mathias Forsberg. Vi har arbetat mycket
med dialogen med företagen, och månar om
att ge bra service. Det handlar om att stärka
attraktionskraften, att visa att Upplands-Bro
är en företagarvänlig kommun.
Regelbundna näringslivsfrukostar och luncher,
kurser för företagare, näringslivsråd och
allmänt en arena för nätverkande är numera
stående evenemang. Mycket av arbetet handlar
om att förmedla känslan av och visa i handling
att kommunen vill någonting, att man är
med, är aktiv och villig att stödja företagen.
Därför har kommunen frågat företagarna vad
de anser är särskilt viktigt att kommunen tar
fasta på. Det handlar om näringslivsservice,
upphandling, marknadsföring och kompetensförsörjning.
Inte minst infrastrukturen och tillgången
till bostäder. Synpunkterna är värdefulla
för kommunen när den utvecklas i stort.
– Vi har startat upp vår näringslivslots.
Där får företag träffa flera delar av kommunen
på en och samma gång när de ska starta
någonting i Upplands-Bro, så att de slipper
bollas runt mellan olika handläggare, berättar
Mathias Forsberg.

Under våren har dessutom en ny näringslivsstrategi
arbetats fram i samarbete med
företagare från vitt skilda branscher i kommunen.
Flera dialogträffar har genomförts
och den tidigare strategin från 2004 har uppdaterats
rejält.
– Det är en annan tid nu, Upplands- Bro
växer snabbt och vi behöver en ny attityd till
företagande och näringsliv, konstaterar
Mathias Forsberg. Kommunen spelar en
viktig roll när det handlar om att förmedla
känslan av att spela i det vinnande laget.
Arbetet har gett resultat. Numera återfinns
kommunen bland de 50 i toppen när
Svenskt Näringsliv årligen rankar kommuners
företagsklimat. Men kommunen nöjer
sig inte med det.
– Vi har höga ambitioner, siktet är inställt
på att hamna bland de 20 bästa, säger
Mathias Forsberg. Och det är inte orealistiskt.
Vi är på väg.
Mattias Kranz, ordförande i Företagarna
Upplands-Bro, är nöjd med utvecklingen.
– Det är glädjande att vi nu åter har en
positiv känsla hos företagen i Upplands-
Bro. Extra glädjande för oss i Företagarna är
utvecklingen på frågan ”Företagens egna
initiativ för att förbättra företagsklimatet”
där vi klättrat uppåt för varje år sedan 2011.