Målet är Sveriges bästa stadsdelscentrum

0
226

Håll ut, snart är det bara ett
halvår kvar till den efterlängtade
invigningen av Mölndal
Galleria. Med cirka 70 butiker,
caféer och restauranger
blir gallerian själva hjärtat i
Mölndals innerstad.

Vårt mål är att erbjuda Mölndalsborna
och alla andra besökare
Sveriges bästa stadsdelscentrum.
Och det är ingen
tvekan om att vi kommer att nå dit, säger
Martin Kjellman, affärsområdeschef på
Citycon, fastighetsbolaget vars specialitet
är just den här typen av stadsdelscentrum
med hög nivå på både innehåll och
arkitektur.
Alla som på nära håll sett gallerian
successivt växa fram har säkert redan insett
att Mölndal Galleria inte blir ett i raden
av snarlika, anonyma köpcentrum.
– Överallt där vi går in vill vi ta fram ett
innehåll som speglar staden och vad medborgarna
vill ha. Här har vi skapat en solid
och trivsam inomhusmiljö som går i linje
med hela innerstaden. Det blir som en förlängning
av gaturummet med olika kvarter
och stråk, förklarar Martin Kjellman.

Stort fokus har därför lagts på kvaliteter
som gör att Mölndal Galleria blir känd
som en varm och trivsam mötesplats, som
en del i en helhetsupplevelse av Mölndals
stad. För att förstärka upplevelsen att gallerian
verkligen är en del av staden, som
man också om man så vill bara kan passera
igenom, kommer den att vara tillgänglig
tidigt på morgonen, innan butikerna
öppnar.
– Jämfört med många andra gallerior
blir vi extra vassa på mat och dryck. Flera
restauranger och caféer har direkt koppling
ut mot gatumiljön. Vi är speciellt
glada över att kunna erbjuda ett helt nytt
matkoncept som vi utvecklat i samarbete
med den välkända pubkedjan John
Scott’s. Något liknande finns inte här på
Västkusten, säger Martin Kjellman.
Det blir, förklarar han, en matupplevelse
utöver de vanliga i en inspirerande
och modern miljö. En restaurang på över
1 000 kvadratmeter, indelad i olika zoner,
tänkt att passa en bred publik, både små
och stora sällskap.
Det blir naturligtvis även en kraftig uppgradering
av handeln, med ett flertal av de
stora kedjebutikerna som bas, ICA Kvantum,
H&M, Lindex, KappAhl, Systembolaget
med flera, även ett stort gym.
– Vi har från första början haft som
mål att skapa en galleria som sticker ut,
som inte är en i mängden av köpcentrum
där man bara shoppar och sedan åker
hem. Hela miljön är som sagt utformad
för att vara en självklar del i stadslivet, en
mötesplats där man bara kan vara, umgås,
träffa vänner, fika och äta mat.

Mölndal Galleria ska inte bara
bli Sveriges bästa stadsdelscentrum,
utan också den
miljömässigt mest hållbara.
Vår ambition är att den ska bli
Göteborgsregionens första
miljöcertifierade galleria, enligt
den internationella standarden
BREEAM, nivå ”Very Good”. Det
tillsammans med ett flertal andra insatser
ska göra Mölndal Galleria till Sveriges
mest hållbara Galleria, säger Magnus
Bergman, utvecklingschef på Citycon.
Bara läget i sig, mitt i Mölndals innerstad,
nära Knutpunkt Mölndalsbro där tåg,
bussar och spårvagnar stannar, är en perfekt
utgångspunkt att skapa en bra och
hållbar miljö med låg trafikbelastning. Det
kommer även att finnas laddstolpar för elbilar
och ett stort antal cykelparkeringar.
En annan betydelsefull miljöinsats är
gallerians gröna tak som gör att risken för
översvämning vid plötsliga skyfall minskas.
Växter på taket tar också upp och
binder luftföroreningar. Dessutom dämpas
buller samtidigt som byggnaden isoleras,
vilket också sparar energi.
Det tillsammans med andra energisparåtgärder
gör att den totala energianvändningen
kommer att underskrida
normkravet för köpcentrum med cirka 25
procent.

Text: Per-Åke Hultberg