Märsta – centralort och kärnan i Sigtuna kommun

0
351

Märsta kulturhusI Märsta möts forntid och nutid på ett slående sätt: runstenar och gravfält sida vid sida
med den senaste högteknologin på Arlanda flygplats.
– Märsta ska inte vara en förort, utan en hemort, ett närsamhälle med service, skolor,
föreningsliv och kulturaktiviteter, säger stadsbyggnadschefen Kristina Gewers.

Det är mycket på gång i
Märsta. Sigtuna är en inpendlingskommun
med ett
överskott på arbetstillfällen, delvis
mycket tack vare Arlanda. I prognoserna
för kommande decennier kommer
omkring 50 000 människor att
arbeta på och omkring flygplatsen.
– Vi planerar för nya bostäder, ett
nytt köpcentrum och nya mötesplatser,
säger Kristina Gewers.
I Märsta bor omkring 27 000 personer
och planen är att orten ska
växa med cirka fem hundra lägenheter
per år.
– Vi ska inte ha tät bebyggelse, det
ska finnas svängrum, säger Kristina
Gewers. Märsta centrum ska utvecklas,
bland annat ska vi bygga 160 nya
lägenheter med start i september i år.
I dag kan man säga att det är högkonjunktur
för bostäder i Märsta, och det
kommer att fortsätta. Även järnvägsstationen
ska byggas om för att få
ökad kapacitet, det är en överenskommelse
på gång mellan Trafikverket,
landstinget och kommunen.

Med SJ:s tåg tar det 18 minuter
till såväl Stockholm som Uppsala.
SL:s pendeltåg till Stockholm tar 35
minuter.
Det har varit ett långvarigt stopp
för bostadsbyggande på flera stationsnära
platser i Sigtuna kommun
på grund av bullret från flyget, men
nu finns nya miljötillstånd tack vare
att man har kunnat minska det störande
ljudet.
– Nya flygplansmotorer och alternativa
inflygningsrutter gör att vi nu
kan bygga i områden som tidigare var
olämpliga, säger Kristina Gewers.
Märsta har ett så fint läge, med närheten
till naturen – men även till resten
av världen.

Text: Anders Mathlein