Med Sandtorp fylls en lucka i stadsbilden

0
159

Malin Cuclair SandtorpFörtätningen av det nya
området Sandtorp, länken mellan
Klockaretorpet, Kneippen
och Norrköpings innerstad går
nu vidare. Målet är att området,
där bland andra SMHI håller
till, inom några år ska vara en
ny attraktiv del av staden med
uppåt 650 bostäder.

Norrköpings starka befolkningsökning
innebär ett
fortsatt stort behov av nya
bostäder. Mycket kommer att byggas i
stadens centrala delar, men inte bara
där. I Sandtorp som är en del av stadsdelen
Klockaretorpet, två kilometer från
centrum, pågår sedan några år tillbaka
utvecklingen av en ny blandad stadsbebyggelse
på hittills dåligt använd mark.
När allt har byggts färdigt kommer
Sandtorp att bestå av cirka 650 bostäder
av olika karaktär. Skolor och förskolor,
centrumbebyggelse med affärer och arbetsplatser,
trygga, fina mötesplatser och
gröna områden kommer också att finnas.
Efter att bygget gick igång 2012 är den
första etappen, intill Ica Kvantum, nästan
klar. Totalt har cirka 170 lägenheter
byggts eller håller på att bli klara, i första
delen av området.
– Vi fyller här en stor lucka i
stadsbebyggelsen. Den andra etappen
av byggandet innehåller 450–500
bostäder med främst flerbostadshus –
både hyresrätter och bostadsrätter. Men
det blir också en del inslag av radhus,
Fakta Sandtorpkedjehus och friliggande villor, säger
projektledaren Malin Cuclair på stadsbyggnadskontoret.

Sandtorp har fått sitt namn av ett torpställe
som legat på platsen. Malin Cuclair
påpekar att Sandtorp ska binda ihop två
stadsdelar av helt olika karaktär – Klockaretorpet
med radhus och flerbostadsbebyggelse
och villaområdet Kneippen.
Tanken är att Sandtorp ska bevara de
positiva bitar som stadsdelarna Klockaretorpet
och Kneippen har.
Malin Cuclair beskriver Sandtorp
som ett utmärkt exempel på kommunens
plan om att förtäta staden genom
att bygga på mark som inte används på
bästa sätt. När nu det tomma området
i stället blir en ny stadsdel, kommer
Klockaretorpet att få en naturlig koppling
till centrala staden. Det kommer
inte att kännas som om att området ligger
utanför centrala staden.
En stor fördel är att området redan
från början har goda möjligheter att
ta sig till innerstaden. Här finns både
spårvagn och bussar. Med spårvagnen
är man i city på tio minuter. Att cykla är
annars ett perfekt alternativ.