Mervärde skapas för alla i Huddinge

0
324

Det händer mycket i Huddinge. De senaste tolv
månaderna gavs startbesked för inte mindre än 1
421 nya bostäder. Det är goda nyheter för studenter
som söker bostad, unga som vill flytta hemifrån,
äldre som vill flytta från villan till något enklare,
familjer som behöver något större och de som
söker sig till Stockholmsregionen för nytt jobb.

Bostäder i alla dess former byggs i Huddinge. Hyresrätter,
bostadsrätter, villor, radhus, studentbostäder, bostäder
för äldre och bostäder för unga. Målet är att det
ska byggas i snitt 1 300 nya bostäder per år framöver.
I Trångsund påbörjas snart nya hyresrätter precis intill stationen.
I Stuvsta kommer Huddinges första trygghetsboende att
byggas. Storängens industriområde i Huddinge centrum håller
på att omvandlas till täta stadskvarter med lägenheter i olika
storlekar. I Masmo och Vårby byggs efterlängtade bostadsrätter.
Huddinge är unikt med inte bara en, utan två av Stockholms
regionala stadskärnor, Flemingsberg och Kungens kurva,
inom kommunen, och vi är granne med en tredje, Haninge.
Det är i våra regionala stadskärnor som merparten av
kommande års utveckling kommer att ske, inte minst nu när
det är klart/om det blir klart att Spårväg syd kommer att bli
verklighet.

Det är viktigt för hela Huddinge och för hela södra Stockholm
att Flemingsberg och Kungens kurva växer med bostäder,
arbetsplatser och ny infrastruktur. När dessa regionala
stadskärnor växer så skapas förutsättningar för en bättre balans
i Stockholmsregionen med fler arbetsplatser även i södra
Stockholm och i Huddinge har vi bestämt oss sig för att ta ledartröjan
för denna utveckling.
I Kungens kurva möjliggörs många nya arbetstillfällen när
Förbifart Stockholm och Spårväg syd byggs. Redan nu vet vi
att IKEA och Kungens kurva Shoppingcenter kommer att
byggas ut och att nya roliga ställen för familjer att göra utflykter
till på helgerna kommer att tillkomma. Dessutom planeras
även för cirka 4 500 bostäder i området. Länna, som angränsar
till Haninges regionala stadskärna, växer också med efterlängtad
företagsmark men även nya bostäder.

Flemingsberg har en alldeles unik position i regionen med
sina fem akademier och bra kollektivtrafik. Med Spårväg syd
förbättras detta ytterligare och de som bor i bland annat Segeltorp,
Vårby och Älvsjö kommer att nå Flemingsberg på betydligt
kortare tid än idag.I Flemingsbergsdalen växer nu en
ny stadskärna fram med en bra blandning av bostäder, kontor
och kultur. Stadskärnan kommer att knyta ihop campus Flemingsberg
och dess utbildning och forskning med bostäderna
som redan finns och som kommer att tillkomma.

När Huddinge växer skapar det mervärden för alla som redan
bor i Huddinge. Arbetsplatserna blir fler, kultur- och
upplevelseutbudet bättre och utbudet av affärer ökar. Detta är
viktigt. För när Huddinge växer så ska vi inte bara bygga bostäder.
Vi ska bygga samhällen.
Därför är det högsta prioritet att bygga
även ny infrastruktur, nya skolor, förskolor,
äldreboenden, lekplatser och idrottsanläggningar
samtidigt som vi bygger nya
bostäder och arbetsplatser så att gamla
och nya Huddingebor även fortsatt
kommer att tycka att det är bra att
bo, leva, arbeta, leka och njuta av
sin fritid i Huddinge.