Miljöer för utbildning i toppklass

0
111

Åkroken SundsvallHösten 2016 flyttar Mittuniversitetets
lärarutbildningar
från Härnösand till Sundsvall.
Inför flytten till de nya
lokalerna har en arbetsgrupp
haft som uppgift att
titta på utbildningsmiljön.

– Frågan har lyfts till att gälla hela
universitetet, om vilka krav ska man
ställa på miljöer för utbildning, berättar
projektansvarige Göran Bostedt,
docent i statsvetenskap på Avdelningen
för utbildningsvetenskap.
Med nya lokaler finns alla möjligheter
att verkligen skapa något nytt.
Det vill säga lokaler som till exempel
är anpassade till olika yrkesområden,
lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning
och så vidare.
Samtidigt gäller
det att de används
optimalt
som föreläsningssalar,

att även andra
kan vara där.
Det ska alltså
vara trivsamma
och bra miljöer
som stöd för lärande, forskning och
nya idéer. I detta inkluderas självklart
hög standard i fråga om teknik,
betonar Göran Bostedt.
– Vi har höjt våra pedagogiska
ambitioner när det gäller studenternas
lärandemiljöer, där biblioteket
har en viktig roll. Enstaka lokaler
ska vara ”state of the art”. Där ska vi
ligga i framkant i fråga om pedagogisk
utveckling.

Göran Bostedt poängterar att
Mittuniversitetet fortlöpande kommer
att jobba med den här frågan.
Målet är att bli känt som ett av de
bästa och mest spännande universiteten
i Sverige när det gäller fysiska
lärandemiljöer och e-lärande.
– Det ska vara en variation av välkomnande
undervisningsmiljöer,
som stimulerar till ökat lärande, så
attraktiva att både studenter, doktorander
och forskare väljer att söka
sig hit.