Mölndals innerstad Nu är det fullt ös framåt

0
164

Mölndal innestad– Nu är vi äntligen igång med
det vi väntat på så länge. Sedan
augusti är det fullt ös framåt
med rivning och pålning på
båda sidorna av Brogatan, säger
Johan Gerremo, Mölndals stads
projektledare för omvandlingen
av Mölndals innerstad.

Efter flera turer under det senaste
decenniet är staden och medverkande
aktörer tillbaka vid de ursprungliga
idéerna. Det vill säga
att skapa en modern och attraktiv centrummiljö
där man utgår från den befintliga gatustrukturen
med stadsmässiga kvarter som
kompletteras med upprustade torg och mötesplatser.
Hela ombyggnaden är uppdelad i fem
etapper och kommer att vara helt färdig
2020. Men redan 2018 kommer mycket att
vara på plats, framförallt den nya centrumgallerian
i två plan.
– Under byggtiden blir det naturligtvis en
hel del stök och bök inne i stan. Men målsättningen
är givetvis att handeln ska flyta på så
bra som möjligt, betonar Johan Gerremo.
Just nu är tre detaljplaner igång. En av dem
gäller SCA-huset med entré mot Mölndals
Bro, som för övrigt också kommer att få en
omfattande ansiktslyftning. SCA-huset med
sina tusen arbetsplatser är nu nästan färdigbyggt
med inflyttning redan i december.

Utöver alla dessa kontorsplatser och en
betydligt utökad handel och service, blir det
även en förtätning av innerstaden med nya
bostäder. Totalt handlar det om cirka 700 lägenheter,
både hyresrätter och bostadsrätter.
– Att det bidrar till ett pulserande och spännande
stadsliv säger sig självt, menar Johan
Gerremo som också påpekar att ett par av de
nya byggnaderna kommer att sticka upp lite
extra. Främst ett 16 våningar högt höghus
med bibliotek och lokaler i de två första våningsplanen
samt 14 våningar lägenheter.

Johan Gerremo lyfter speciellt fram centrumomvandlingen
som en oerhört viktig
pusselbit i stadens vision 2022, som bland
annat talar om att behovet av att bli fler, med
målet 70 000 invånare.
– Just nu har vi ett stort antal bostadsprojekt
på gång runt om i kommunen, varav en
stor del nära Mölndals innerstad. Det förutsätter
givetvis en kraftigt utökad handel och
service. Just därför känns det väldigt tillfredsställande
att äntligen se alla dessa byggkranar
på plats.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustrationer: Krook & Tjäder och Rstudio