Mölndals nästa stora bostadssatsning

0
204

Pedagogen ParkPedagogen park faktaFörst var det verksamheter, nu
kommer bostäder. Planeringen
är i full gång för tusentalet
bostäder i stadsdelen Pedagogen
Park. En ny stadsdel där
social hållbarhet står i fokus.

På några få år har Pedagogen
Park i Fässbergsområdet, den
gamla lärarutbildningens säte,
blivit en dynamisk företagsmiljö
att räkna med. Här har för närvarande
närmare 500 personer sina arbetsplatser.
Och nu väntar nästa steg i utvecklingen.
Planen är att skapa en attraktiv blandstad
och stadsdel med cirka tusen bostäder.
– Pedagogen har blivit en sjudande
mötesplats. Nu ska vi fylla området med
ännu mer liv, säger Magnus Björned, planarkitekt
på Mölndal stad.
Konkret innebär det ett helhetsgrepp
kring stadsutveckling som kommunen
planerar tillsammans med fastighetsbolaget
Aspelin Ramm, som äger hälften av
områdets mark. Om allt går enligt plan
kan det börja byggas under 2019. Trots
att projektet är i sin linda finns de övergripande
dragen på plats.

Stadsdelen föreslås utformas i en
klassisk kvartersstruktur med kringbyggda
kvarter och inslag av småhus. Tanken
är att skapa en stadsdel för alla, med olika
bostadstyper och upplåtelseformer. Ett
nyckelord är social hållbarhet, därför blir
det extra viktigt att ge plats för rekreation,
torg och parkmiljöer, dessutom såväl
kommersiell service som livsmedelsaffär,
restauranger och kaféer, som kommunal
service i form av förskola och äldreboende.
Att koppla ihop den nya stadsdelen
med angränsande bostadsområden är även
avgörande.
– Vi tänker oss en stadsdel med alla
funktioner som behövs för att leva ett enkelt,
tryggt och trivsamt vardagsliv. Du
ska kunna bo fint, ha barnen på förskola
intill och kanske arbeta i området, säger
Magnus Björned.
Han lyfter speciellt fram platsens strategiska
läge som en klar fördel vad gäller
smart stadsutveckling. Det är nära till
Mölndals innerstad, handelsområdet 421,
Frölunda Torg och bara några kilometer
till Chalmers. Redan idag är det lätt att ta
sig hit med bil, buss eller cykel men det
hållbara resandet kan underlättas med ytterligare
en busshållplats. Från stadsdelen
är det heller inte så långt till Änggårdsbergens
naturreservat som sträcker
sig hela vägen till Göteborgs Botaniska
Trädgård och Slottsskogen.
Något som även utreds är möjligheterna
att omvandla Bifrostgatan från en bullrig
trafikled till en attraktiv stadsgata.
– Idag upplevs den som en barriär men
det vill vi ändra på. Möjliga åtgärder
skulle kunna vara fler övergångar, lägre
hastighet, bostäder intill med aktiva bottenvåningar
samt träd och planteringar,
säger Magnus Björned.

Han tror att utvecklingen av stadsdelen
kommer att betyda en hel del för
Mölndals tillväxt.
– Det lägger grunden för ett mer sammanhållet
Mölndal där stadsdelarna länkas
samman och kopplingarna till
Göteborg stärks.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Nyréns Arkitektkontor