Nu ska cykeln få ta plats

0
392

Ulf Bredby Möldal stadArbete pågår för fullt med att
göra det enkelt och bättre att
cykla i Mölndal. Målet är att
cyklingen ska öka kraftigt för
att nå stadens vision om hållbart
resande.

Visionen är att 50 procent av alla
resor ska vara hållbara 2022,
det vill säga gång-, cykel- eller
kollektivtrafik. Idag ligger siffran
på 36 procent. Vi har alltså en bra bit
kvar men vi jobbar hårt för att nå dit. Inte
minst på cykelsidan, säger Ulf Bredby,
trafikingenjör på Mölndal stad.
För fem år sedan antogs en cykelhandlingsplan
med syfte att peka ut var och
vad som behöver göras för att etablera
Mölndal som en cykelstad där cykeln är
en naturlig del av vardagen. Sedan dess
har en hel del hänt.
– Idag har vi goda förutsättningar att cykla
med ett elva mil välutbyggt cykelnät som
binder samman olika områden i kommunen.

Vad är vinsterna med cykel?
– Ökad cykling är ett av flera sätt att nå
målen om ett hållbart samhälle. Cykeln
släpper inte ut växthusgaser eller andra
föroreningar och den tar lite plats i förhållande
till andra transportsätt. Att cykla
är smidigt, enkelt och bra för hälsan.
Under året har kommunen fortsatt bygga
ut cykelnätet. Men lika viktigt är åtgärder
som höjer kvaliteten i befintliga banor.
Det gäller exempelvis drift, underhåll och
inför vintern renhållning och snöröjning.
– Framöver kommer vi att behöva lägga
extra kraft på att förbättra framkomligheten
genom att bredda och separera cykelvägar
från gångtrafik.
Trots att Mölndal har goda förutsättningar
att cykla är inte cykelandelen speciellt
hög. Av alla resor står cykeln för
bara fem procent. Olika beteendekampanjer
har genomförts för att stimulera
användandet. Ulf Bredby har en stark förhoppning
om att det kraftiga bostadsbyggandet
som nu pågår kommer att resultera
i att allt fler väljer cykeln.
– Att bygga centralt, på smarta platser
där det är nära till service, arbete och handel,
är den viktigaste åtgärden för att fler
ska cykla. Därför är det glädjande att cykeln
och det hållbara resandet står i fokus
tidigt på planeringsstadiet.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg