Ny modern simhall vid Täby park

0
467

Täby kommer inom några år att ha en ny
modern simhall. Planen är att den invigs
2020.
Simhallen ska erbjuda något för alla,
för tävling och träning.
Det gamla Tibblebadet som byggdes i
mitten av 70- talet är i behov av totalrenovering
men en nybyggnation har bedömts som
mer ekonomiskt intressant och rimlig.
Den nya simhallen kommer att ligga i
korsningen Bergtorpsvägen-Stora Marknadsvägen
och får då nära till nya Täby park, centralt
och med goda kommunikationer.
Detaljplanen för exakt plats och hur den
nya simhallen kommer att se ut är klar sedan
februari, informationsmöte hölls i mars
och planen har funnits tillgänglig för invånarna
på kommunhuset att titta närmare
på. Om inget oförutsett inträffar väntas
slutgiltigt beslut före sommaren.