Nya bostäder på gång i Lund

0
217

Staden växer så det knakar och en av de aktörer som är med och bygger
det nya Lund är bostadsutvecklaren JM. På JM fi nns en stark tro på Lunds
framtida utveckling och man har ett fl ertal projekt på gång.

Liselotte Adilstam är marknads-
och försäljningschef
på JM Region Syd:
– Vi upplever att bostadsmarknaden
i Lund är fortsatt stark
och ser i dagsläget inga vikande
tendenser. Våra projekt säljer bra
och intresset för planerade bostäder
är stort.
Efter framgångsrika projekt på
bland annat Sockerbruksområdet
och vid Lunds Södra fortsätter
JM sin satsning på moderna
bostadsrätter på attraktiva lägen
i Lund. Närmast i tid ligger utvecklingen
av ett nytt kvarter på
stranden till den nyanlagda Råbysjön
i Södra Råbylund, där JM har
byggrätten till fyra fl erbostadshus
med fri utsikt över sjön, naturparken
och det skånska kulturlandskapet.
Ett bostadsprojekt
som man tror kommer att locka
aktiva friluftsmänniskor i alla
åldrar som vill bo nära både stad
och natur. Sjösidan, som projektet
heter, har planerad säljstart
under hösten 2017.

På sockerbruksområdet i centrala
Lund står redan ett kvarter
med drygt 200 bostäder klart
och försäljningen av den första
etappen av det nya bostadskvarteret
vid Kung Oskars väg går
som på räls. En andra etapp med
ytterligare cirka 50 bostäder säljstartas
efter sommaren.

I Södra innerstaden, mellan Revingegatan
och Hardebergaspåret,
planeras också den tredje
etappen av Lunds Södra, som
väntas komma igång under våren
2018. Här erbjuds bostäder på
efterfrågat läge med närhet till
både grönskan i Stadsparken och
handel och service i centrum.

– I Lund fi nns ett sug efter bostäder
både i centrum och i mer
naturnära ytterområden, säger
Liselotte Adilstam. Familjer med
yngre barn söker sig mot lugnet
och grönskan i stadens utkanter,
medan unga vuxna och de som är
mitt i livet återvänder till centrum
och stadslivet. Vi försöker erbjuda
bostäder för alla grupperna.I planerna fi nns också den framtida
utvecklingen av området kring
Gymnasieskolan Vipan och Vipeholmsparken.
Där planerar JM
ett helt nytt bostadsområde med
varierad bebyggelse insprängt i
befi ntlig miljö. Vipeholmsparken
kommer att förädlas och bli en
del av boendemiljön för de nya
invånarna i området. Omkring
550 nya bostäder och en ny förskola
planeras i området.

Andra kommande JM-projekt i
Lund är en fortsatt utbyggnad av
bostäder i Stångby samt kvarteret
Kugghjulet på Väster. På Lilla
Tvärgatan planerar dessutom JMs
dotterbolag Seiorgården att bygga
bostäder för dig som fyllt 55 år.
– Är du intresserad av något av
våra bostadsprojekt rekommenderar
jag att du blir VIP-kund hos
JM/Seniorgården, säger Liselotte
Adilstam. Då får du regelbundet
information om våra planerade
projekt och får också möjlighet
att reservera en bostad innan de
läggs ut för allmän försäljning.