Nya Fittja centrum lyfter i fem etapper

0
274

Detaljplanen för Fittja centrum
vann laga kraft i juli 2016, vilket
öppnar upp för stora förändringar
de kommande åren. Bland annat
renoveras centrumbyggnaden, cirka
300 lägenheter ska byggas, liksom
äldreboende, förskola, garage
och fler kommersiella lokaler.
Något som kommer att förändra
centrumkaraktären rejält är det 18
meter höga tornet – Fittja Tower.

Sedan invigningen i början av 70-talet
är det inte mycket som hänt, men
nu är arbetet med nya Fittja centrum
i full gång. Planen är att hela området ska
lyfta och få ett nytt utseende. När allt är
klart 2020 beräknas Fittjas befolkning ha
ökat rejält. Man räknar med en befolkningstillväxt
på 20 procent de närmaste
fem åren.
Utbyggnaden av nya Fittja centrum
planeras i fem etapper. I den första ingår
ett nytt äldreboende som byggs i tre våningar
ovanpå centrumhuset. Det blir en
ljus och luftig byggnad med stora glaspartier.
I etapp två – Fittjahöjden väster
om centrumhuset – planeras en lamellbyggnad
på sju våningar med bostäder,
konsthall, bibliotek och förskola.

I etapp tre och fyra förvandlas en parkeringsyta
– som ligger öster om centrumbyggnaden
– till två bostadshus med
handel och service i bottenvåningen.
Bilarna kommer att flytta in i ett parkeringsgarage
i två plan.
I etapp fem uppförs Fittja centrums
mest spektakulära byggnad i form av ett
smalt torn på 18 våningar – Fittja Tower.
Huset kommer att ligga i centrumets sydvästra
del, närmast tunnelbanestationen.
Här planeras för kontor, bostäder och hotell.

Text: Anders Post
Foto: Johannes Svensson