Nya kvarter en del av en ansvarsfull samhällsutveckling

0
318

 

Kvarteret RunstenenPrenovaByggföretaget Prenova är idag
aktivt på flera håll i Gävle. Bland
annat med nya trygghetsbostäder
i kvarteret Mumman kring Muréngatan
på söder i Gävle och bostadsrätter
i det som ska bli Gävles
högsta bostadshus.
– För oss handlar det inte enbart
om att bygga, vi vill med vår
specialkompetens vara med i hela
samhällsutvecklingen, säger Göran
Cronwall, vd för Prenova Bygg &
Projektutveckling AB.

Namnet Prenova är sammansatt av
bokstäverna ”pre” i byggentreprenad
och”nova” i innovation
och företaget har verkat i snart 60 år med
nybyggnad och ombyggnad av bostäder,
kontor, skolor och butiker. Både egenutvecklade
projekt och entreprenader.
– Genom åren har vi genomfört stora
byggentreprenader, både vad det gäller
butiker av olika slag men även industrilokaler
som har mycket höga krav på
brand- och säkerhetsskydd, och andra
specifika krav för att tillgodose industriverksamheten,
säger Göran Cronwall.

Prenova Bygg & Projektutveckling har
också byggt skolor, trygghetsboenden,
förskolor och äldreboenden. En stor del
av verksamheten utgörs av bostadsbyggen
både som entreprenör åt privata
fastighetsbolag och kommunala bolag.
– Vi har även erfarenhet av att bygga
multifunktionella fastigheter som ska tillgodose
många olika sorters behov för tillgänglighet
och utformning, säger Göran
Cronwall.
Men det stannar inte enbart vid själva
byggandet, Prenova erbjuder också förvaltning,
fastighetsservice och projektutveckling.
– När det gäller projektutveckling tar vi
hela resan från idé till färdiga fastigheter.
Vi tar oss gärna an utmaningar och ser
ofta möjligheter på platser som inte är så
självklara vid första anblicken. Vi utmanar
ny modern teknik och de senaste innovationerna
för klimatsmarta och energieffektiva
hus.

SilverTornet mitt i centrala Gävle, ett
nytt blivande landmärke, är en sådan utmaning.
Gävles högsta bostadshus med
en stor takterrass för samtliga boende att
nyttja högst upp på 16:de våningen kommer
att få en fantastisk utsikt.
62 bostadsrätter, fördelade på 3:or och
2:or, med nyligen påbörjad försäljning
och preliminär byggstart i höst.
– Med SilverTornet skapar vi en byggnad
med en förstklassig arkitektur och en
boendeupplevelse utöver det vanliga, säger
Göran Cronwall. Vi flyttar helt enkelt
stadsupplevelsen något söderut i centrala
Gävle.
– Vi borde upplåta fler bostäder i centrala
Gävle och därmed säkerställa en levande
stadskärna, där
det sprudlar av liv dygnet
runt. Med fler boende
i centrum skapas
också en tryggare stad med människor
som rör sig där större delen av dygnet, säger
Göran Cronwall som tycker att kontorslokalerna
brett ut sig för mycket i de
centrala delarna av staden.
– Kontorslokaler gör sig bättre i Gävles
utkanter än mitt inne i stan. Varför inte
bygga om befintliga kontorslokaler i centrala
Gävle till mindre bostäder, frågar
han sig.

Prenovas samhällsengagemang visar
sig också i att det just nu byggs bostäder
för de lite äldre på två ställen i staden.
På Muréngatan är ett vård- och omsorgsboende
med 81 lägenheter precis
klart och nästa projekt i samma kvarter är
Takterassen, bostadsrätter för alla över 70
år, med beräknad inflyttning till sommaren
2017.
Förutom projekten på Muréngatan
byggs nu kvarteret Runstenen i korsningen
Södra Kungsgatan och Fleminggatan.
– Runstenen får Gävles innerstad att ta
ett nytt steg söderut, säger Göran Cronwall.

Kvarteret kommer att bli ett spännande
arkitektoniskt förslag med en blandning av
51 hyresrätter, 40 bostadsrätter och 5 moderna
stadsvillor. Förskola, hälsocentral,
restauranger, stora och små mataffärer på
promenadavstånd. Planerad inflyttning till
hösten/vintern 2017.
Prenova Bygg & Projektutveckling planerar
också 40 bostäder i gruppbyggda
1–2-vånings småhus i Södra Hemlingby.
Planerad byggstart nästa år och planerad
inflyttning 2018.
Det är så ett byggföretag blir en naturlig
del av samhällsutvecklingen.