Nya kvarter växer fram i dialog med naturen och människorna

0
217

Sigtuna StadsängarHur vill ni att vår nya stadsdel ska
se ut? Den frågan fick invånarna i
Sigtuna kommun. Resultatet blev
Sigtuna stadsängar. Första inflyttning
beräknas till 2018.

Den första detaljplanen omfattar 600
bostäder, och siktet är inställt på att
kombinera attraktivt boende med
långt driven hållbarhet.
Bakom byggandet står Sigtuna stadsängars
Exploaterings AB, ägt gemensamt av kommunala
SigtunaHem och det stora byggbolaget
Bonava. Intresset för projektet är stort,
och markförsäljning pågår i området som
omfattar 33 hektar. En ledstjärna för alla inblandade
har varit medborgardialog.
– Ja, en mycket viktig del har varit samverkan,
säger SigtunaHems marknadschef Paloma
Labbé. Kommuninvånarna kommer med förslag
och synpunkter, och det vill vi ta vara på så
mycket som möjligt.

Ett exempel på att alla invånare ska bli
delaktiga är den tävling då kommunens barn
fick bygga Minecraftmodeller av bostadsområden
de skulle trivas i. Där togs många förslag
tillvara för att infogas i planeringen.
Sigtuna stadsängar ligger naturskönt, med
mycket skog och promenadavstånd till
Mälaren. Kvarteren ska bli relativt små med
hus av varierande höjd för att skapa dynamik
och variation. Området genomkorsas av cykelvägar,
promenadvägar, joggingspår, och här ska
också finnas en liten dagvattensjö som vacker
vattenspegel – utom när den blir skridskobana
på vintern. Planen rymmer förstås också service
som förskola, fritids, skola, butiker, kaféer och
restauranger. Särskild omsorg ägnas åt gatubelysningen
och små infogade parkområden.
Alla upplåtelseformer och olika hustyper
ska erbjudas, men hur till exempel fördelningen
av bostads- och hyresrätter kommer
att se ut beror på vilka som köper mark.
– Vi ska börja arbeta med en detaljplan för
våra kvarter utifrån visionerna, säger Paloma
Labbé. Mycket präglas av det som framkommit
i dialog med kommuninvånarna. På Sigtuna
stadsängar planerar vi totalt 140 nya lägenheter.
Redan idag finns busstrafik till området, så
grunden för kommunikationer till Sigtuna
ängar är redan på plats. I början av 2030- talet
ska den nya stadsdelen vara komplett, och då
kommer här att finnas omkring 900 bostäder.

Text: Anders Mathlein