Nya naturreservat på gång

0
166

JordbodalenI Helsingborg finns 17 naturreservat
och fler ska det bli.
Närmast på tur är Pålsjö och
Gantofta.

Varför är det angeläget att göra vissa
områden till naturreservat? Det korta
svaret är att man, genom lagstiftning,
vill skydda ett naturområde som är
betydelsefullt för människan, floran
och faunan.
Pålsjö skog, på 400 hektar, är
Helsingborgs mest populära rekreationsområde
och ligger i ett av stadens
tre natur- och kulturstråk. Här
finns biologisk mångfald med värdefulla
livsmiljöer för växter och djur.
Våren 2016 planeras invigning av
Pålsjö naturreservat.
I Gantofta finns de äldsta spåren av
mänskligt liv i Helsingborg med flera
lämningar av stenåldersboplatser.
Området sträcker sig längs Råån som
flyter fram i en dalgång omgiven av
lövskog och jordbrukslandskap.
Kommunfullmäktige väntas ta beslut
om naturreservatet under 2014.