Nya parkeringshus för boende och för allmänheten

0
461

VårdtornetJust nu pågår bygget av ett parkeringshus
med drygt 300 p-platser i
kvarteret Vårdtornet i Industrilandskapet.
De är i första hand tänkta för de
boende i området.

De nya bostadskvarteren i Industrilandskapet
med Yllefabriken i spetsen förutsätter
platser för de boende att ställa sina
bilar. Men att bygga nya parkeringshus
i områden som ingår i riskintresset för
Norrköpings innerstad och som därmed
bedöms ha stort kulturhistoriskt värde,
är givetvis en uppgift som kräver stor varsamhet
och anpassning till närområdet.
– Vi har lagt ner extra stor energi på
gestaltningen i det här fallet. Det är viktigt
att huset på ett naturligt sätt smälter
in i stadsmiljön, säger Magnus Nilsson,
vice vd Norrevo Fastigheter AB, som leder
projektet på uppdrag av Norrköping
Parkering AB.
Han berättar att man i kvarteret Vårdtornet
tagit fasta på den för Norrköping
typiska industriella tegelarkitekturen,
som tillsammans med moderna inslag
kommer att skapa något unikt anpassat
till platsen.
En parkeringsanläggning av helt annat
slag byggs på Nya Torget, som precis som
kvarteret Vårdtornet kommer att tas i bruk
nästa höst. Här handlar det om ett parkeringsdäck
med 181 platser under torget. 25
p-platser är vikta för boende i de tre bostadsfastigheter
som byggs på platsen.
– Till skillnad mot vårdtornet är syftet
att öka allmänhetens tillgång till parkeringsplatser
i centrala staden, säger
Magnus Nilsson.