Nya Sundsta torg ett MODERNT STADSRUM

0
335

 

Sundsta torg visionIdag är det parkeringsplats, en
gammal bensinmack och ett
gatukök. Men om bara några år
är Sundsta torg ett nytt, modernt
och urbant stadsrum.
Här ska det finnas en tydlig urban
puls med caféer, restauranger
och butiker i bostadshusens
bottenplan.
– Tanken är att Sundsta torg
ska bli något nytt i Karlstads
stadsmiljö, att många olika
människor ska dras in i området och det
ska ges utrymme för både gammal och ung
att mötas och umgås, säger Ossman Sharif.
Detaljplanen för Sundsta torg, som
förväntas vara klar under 2017, ligger i
knutpunkten mellan de två stadsdelarna
Sundsta och Norrstrand och omfattar i
dag trevägskorsningen mellan Rudsvägen,
Ringervägen och Hagaborgsgatan.

Med olika typer av boenden ska det bli
en dynamisk och kreativ miljö. Samtidigt
ska grönområdet kring Sundstatjärnet
fortsätta naturligt in i bostadsområdet
med obrutna alléstråk längs Rudsvägen
och Ringervägen, gröna gårdar och
möjlighet att odla på gårdsdäck och tak.
Mot tjärnen kommer det att finnas en
tillräckligt bred passage mellan husen,
bland annat för att skapa en naturlig och
välkomnande koppling mellan grönområdet
och den tillkommande torgytan. Planförslaget
förutsätter att passagen ska gestaltas
och möbleras så att den känns
trygg och inbjudande.

Befintlig trevägkorsning gestaltas som
en ny torgyta som fungerar för alla trafikslag:
gående, cyklister, kollektivtrafik och
bilister.
– Som inspiration har vi bland annat
haft Liljeholmstorget i Stockholm och
Skvallertorget i Norrköping. Bostadshusen
som planeras runt torget har olika
byggnadshöjder, den högsta sjutton våningar,
därefter fallande nedåt med tretton,
elva och åtta våningar ned mot Sundstatjärnet,
säger Ossman Sharif.
I stadens byggnadshistoria har dett skett
stora förändringar i stadsbilden även tidigare.
De höga husen vid Sundsta torg
kommer att sticka upp ur stadssilhuetten
som Löfbergsskrapan, höghuset på Tyggårdsviken
och vattentornet på Herrhagen.
Det finns goda förutsättningar att förändringarna
i stadsbilden inte upplevs
negativt sett både på långt och nära håll.

Planområdet befinner sig således i
skärningspunkten mellan stadsdelarna
Sundsta och Norrstrand. Genom att den
aktuella delen av Sundsta får en stadsmässigare
karaktär och skapar en ny mötesplats
knyter man samman stadsdelarna
Sundsta och Norrstrand och skapar ett
naturligt möte mellan dessa stadsdelar.
– Jag menar att påverkan på stadsbilden
inte är så stor då platsen är väl vald
och skulle kunna motiveras. Tillkommande
höghus kommer inte heller att konkurrera
negativt med domkyrkans torn i olika
vinklar, säger Ossman Sharif.

Text: Cecilie Östby
Illustrationer: Karlstads kommun