OBOS är med och utvecklar Täby – långsiktigt och ansvarsfullt

0
218

Det byggs i så gott som alla
Sveriges kommuner. Och det
behövs, för bostadsbristen är
stor. Det vet inte minst vi som
bor i storstäderna där efterfrågan
på bostäder är som allra störst.

Som en av Nordens största bostadsutvecklare
och med en tydlig vision om att ansvarsfullt vara
med och utveckla framtidens samhälle tar OBOS
sitt uppdrag med största respekt. Sedan 1920-talet
har koncernen utvecklat bostäder i både
Sverige och Norge.
”För att nya områden där människor vill bo
och leva ska få växa fram i symbios med kringliggande
omgivning krävs god kunskap och förståelse
för de möjligheter och utmaningar vi står
inför”, säger OBOS Sveriges vd Joakim
Henriksson.

Vad är viktigt för dem som ska
bo och leva i ett område?
När OBOS påbörjar en projektering görs alltid
en analys av de behov som de boende har eller
sannolikt kommer att ha i och i anslutning till det
nya området. OBOS utvecklar bostäder men tar
också ansvar för kringliggande omgivningar och
infrastruktur i form av vägar, cykelbanor, parker
och odlingsbara ytor, lekparker och gatubelysning.
Bolaget utvecklar även äldreboenden, förskolor
och skolor i de områden där behov finns.
Allt för att säkerställa en god, livsanpassad och
trygg miljö för de boende.
Medvetenheten kring hållbart byggande och
boende är generellt hög bland OBOS kunder. Och
inom OBOS är hållbarhetsfrågor integrerade i
varje del av organisationen. I koncernen pågår
ständig forskning och utveckling för att verksamheten
hela tiden ska kunna ta ännu större ansvar
både vad gäller miljön och i sociala frågor.
”Det värmer att se människors stora engagemang
i miljöfrågor. Hos oss upplever vi en ökad
efterfrågan på energieffektiva lösningar i våra
bostäder men också på omgivningen runt boendet
som till exempel gemensamma odlingsytor
och olika typer av ekosystemtjänster”, säger
Ulrika Liiv som ansvarar för samordning av
OBOS hållbarhetsfrågor.

OBOS bygger i trä – för minsta
möjliga klimatpåverkan
Nästan alla bostäder som OBOS utvecklar i
Sverige byggs i trä vilket medför relativt liten
klimatpåverkan. Trä har en för oss människor
livsviktig förmåga att absorbera koldioxid, inte
bara som träd i skogen, utan genom hela sin livstid
i ett hus trästommar och träfasader. Att producera
hus i trä är inte heller lika energikrävande
som i betong.
Husen från OBOS, allt ifrån fristående villor
och radhus till lägenheter i flervåningshus, byggs
i bolagets fyra egna fabriker i Sverige. Korta
transporter av såväl råvara in i fabrikerna till
transport ut till byggplats är en viktig del i bolagets
hållbarhetsarbete. Därför är det bra att ha en
fabrik belägen i Sundsvall som tjänar hela norra
Sverige medan övriga tre tjänar den södra delen
av landet.