Planer för flera förskolor i Vega

0
123

I HANINGE FINNS det 60 förskolor
utspridda över hela kommunen.
De flesta kommunala, en knapp
tredjedel är fristående.
I den nya stadsdelen Vega finns
det tomter för 6–7 nya förskolor
och Gunnebo, den första av dem,
med plats för 120 barn på 6 avdelningar
står klar att tas i bruk i
augusti. Senare på hösten startar
Friluftsfrämjandets förskola
Spetsbergen som bedrivs utifrån
deras pedagogik ”I Ur & Skur”.
– Haninge kommer att bygga
väldigt mycket under den närmaste
10-års perioden så vi står inför stora
utmaningar, säger Henrik Lindh,
central förskolechef i kommunen.
Vi arbetar nu fram ett koncept för
byggandet av förskolor för att hitta
en gemensam form och därmed
kunna bygga både effektivt, smart
och miljömässigt rätt för framtiden.