Rikshem är med och utvecklar det framtida Halmstad

0
167

Oskarströms äldreboendeRikshemRikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag som
äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande
kommuner.

Rikshem är en långsiktig samarbetspartner till Halmstad kommun. Tillsammans utvecklar de
just nu två av landets mest moderna äldreboenden, vårdboendet i Oskarström och Kvarnlyckan
i Harplinge. Oskarströms äldreboende har byggts om till ett modernt äldreboende med 60 vårdplatser,
en hemsjukvårdslokal till Halmstad kommun samt en vårdcentral som bedrivs av Region
Halland.
Nybyggnationen av Kvarnlyckan i Harplinge startades 2015, och även här kommer 60 vårdplatser
att erbjudas. Fastigheten är utformad i ett plan för att underlätta för de boende och därmed
höja deras livskvalitet.
– Vår ambition är att erbjuda kommun och landsting moderna och ändamålsenliga lokaler som
är anpassade efter hyresgästernas behov, säger Håkan Carlsson, fastighetschef på Rikshem. Vi
arbetar med långsiktig förvaltning, energioptimeringar och genomför förbättringar i våra fastigheter.
Rikshem har även som målsättning att kunna bredda erbjudandet i Halmstad med fler vanliga
bostadslägenheter. Redan i dagsläget erbjuder Rikshem det egna konceptet BoViva som är ett
boende med en service utöver det vanliga. BoViva i Halmstad är centralt beläget i stadsdelen
Nissastrand och erbjuder de boende moderna lägenheter med öppen planlösning.
– BoViva-miljön är ljus och modern och erbjuder aktivitet, trygghet och gemenskap. Det är ett
perfekt boende när man vill ha mer tid över för de egna intressena istället för att underhålla hus
och trädgård, berättar Håkan.
Läs mer om Rikshem och företagets fastigheter på rikshem.se. Är du intresserad av lägenheterna
i BoViva förmedlas de via Rikshem på telefon 010-70 99 200. Äldreboenden förmedlas via
Halmstads kommun.