Robotar nytt verktyg i språksatsning

0
321

Anneli Clevenrot utbildningsförvaltningen

 

 

 

 

 

 

 

 

KODNING OCH PROGRAMMERING
blir allt vanligare i
förskolan. I Stockholms stad får
finsktalande barn lära sig språk
med en robot som kompis.

Fältöverstens förskola i Stockholm
har sedan två månader fått en ny
kompis av det ovanligare slaget. Närmare
bestämt en liten gullig robot.
– Den har blivit jätteuppskattad. Barnen
älskar den, säger Oona Fagerholm, pedagog
på förskolan med närmare 70 barn,
varav två finsktalande som har svenska
som andra språk. Ett par gånger i veckan
får de under den ”finska stunden” leka
med Blue-Bot som roboten heter.
– Det är som en humla utan vingar, ungefär
stor som en igelkott. Det går att förflytta
den med knapptryckningar men även
genom läsplatta. Framåt, bakåt, sväng vänster,
sväng höger, paus och stopp.

Stockholms stad har under det senaste
året satsat resurser för att utveckla det
pedagogiska arbetet i stadens förskolor
som helt eller delvis har finsk verksamhet.
Det har bland annat gjorts genom
kompetensutveckling för pedagoger då
de fått lära sig kodning, berättar Anneli
Clevenrot, projektledare på utbildningsförvaltningen.
Robotsatsningen är inspirerad av finsk
skolundervisning där programmering
och kodning står på schemat redan på
lågstadiet. Det var så idén föddes om att
ta in teknik kopplad till språkundervisning
även bland Stockholms förskolor.
– Vid sidan av boken tänkte vi att teknik
kan vara ett roligt, konkret och enkelt
sätt att lära sig språk, i det här fallet finska,
säger Oona Fagerholm.

Genom interaktiva läromedel får barnen
känna på teknik redan i tidig ålder.
Med hjälp av roboten kan de träna problemlösning,
felsökning, samarbete, kommunikation
och enkel programmering,
samtidigt som de har jättekul.
Robotsatsningen gäller Stockholms
stads förskolor med finsk verksamhet.
Hittills har ett 20-tal finsktalande pedagoger
utbildats för att kunna arbeta med nya
interaktiva läromedel. Oona Fagerholms
kollega, Jenny Luostarinen på förskolan
Filosofen, hyllar också det nya greppet.
På hennes avdelning finns tre finsktalande
barn som ett par gånger i veckan leker
med roboten Blue-Bot.
– Barnen tycker den är gullig, fin och
vill leka med den hela tiden. Vi har lagt
ut bokstäver på marken, skapat småspel,
byggt upp kartor och banor. Det kan
handla om att barnen ska bokstavera sitt
namn med roboten eller att leda den till
sitt ”hem”, berättar Jenny Luostarinen.
Men det är inte bara robotar som gäller
i projektet. Barnen skapar animationer,
lär sig språk i mobilappar, presenterar
arbeten via Skype och laddar upp filmer
på YouTube.
– Under hösten kommer vi genomföra
en konferens där Linda Liukas, programmerare,
författare och illustratör, inspirerar
och föreläser om kodning i förskolan,
avslutar Anneli Clevenrot.