Säkrare skolvägar i Sollentuna

0
106

UNDER DE KOMMANDE åren ska trafiksäkerheten runt Sollentunas skolor öka. Det ska projektet ”Säker trafikmiljö runt skolor” se till.

– Målet är att få fler elever att på ett säkert sätt kunna gå och cykla till skolan, säger Anna-Lena Johansson (FP), ordförande trafik- och fastighetsnämnden.
Barnen som skjutsas i bil till och från skolan blir sedan ganska många år tillbaka allt fler. Det är en trend i hela Stockholms län och leder till problem. Trafikmiljön runt skolorna är oftast inte byggd för att hantera den ökade biltrafiken och dessutom innebär det ökade luftföroreningar och minskad motion för barnen.
Men nu ska det bli ändring på detta, bland annat genom att man skapar fler säkra gång och cykelvägar runt skolorna. Att informera och uppmuntra barn, föräldrar och lärare till

ändrade resvanor är en annan viktig åtgärd. Både fysiska åtgärder och ändring av beteenden krävs. Huvudsaken är att förutsättningarna blir så goda som möjligt, menar Anna-Lena Johansson, och betonar att kommunen satsar på hela infrastrukturen.
– Vi har en välutbyggd och bra infrastruktur och fem pendeltågsstationer, men jobbar nu målmedvetet med bland annat infartsparkeringar och en stor cykelsatsning. Vi ser dessutom fram emot den planerade tvär banan till Helenelund med tänkt byggstart 2016.

Anna-Lena Johansson (FP), ordförande i trafik- och fastighetsnämden.