Sameskolan på frammarsch i Jokkmokk

0
269

Sameskolan i Jokkmokk– ”Om jag inte gått hos er hade
jag inte haft det samiska språket
idag.” När jag får höra sådant av
gamla elever inser jag att det vi gör
verkligen ger resultat, att vi faktiskt
kan göra skillnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samisk förskoleverksamhet och sameskolor
i Sameskolstyrelsens regi finns på
fem platser i Sverige: Gällivare, Jokkmokk,
Karesuando, Kiruna och Tärnaby. I mångt
och mycket är de likvärdiga med övriga
svenska skolor, de följer den svenska läroplanen
samtidigt är skolorna starkt samiskt
profilerade och tillvaratar och utvecklar det
samiska språket, kulturen och kulturarvet.
– Vårt fokus är att våra elever ska få god
utbildning och vara funktionellt tvåspråkiga.
De ska gå ut årskurs 6 med stolt och rak
rygg, trygga i sitt kulturarv i förvissningen
om att de kommer att klara sig i livet, berättar
Elsy Labba, rektor vid sameskolan i
Jokkmokk. Tillsammans med sameskolan i
Kiruna är skolan i Jokkmokk Sveriges största
sameskola och alla samiska barn är välkomna.
Just nu har skolan 58 elever i årskurs
1-6 och 54 barn på förskolan Giella. Det
arbetar ett tiotal pedagoger på skolan.

Elsy Labba berättar att skolbyggnaden
har funnits sedan 1942 och har byggts om i
olika omgångar. Utbyggnad är aktuell, eftersom
verksamheten har vuxit och de börjar
bli trångbodda. Antalet sökande till skolan
har ökat kraftigt de senaste åren. Inte minst
till förskolan.
– Vi kan knappt ta emot fler, men det är
bara roligt att fler upptäcker oss. Genom att
sätta sina barn här tar man tillbaka det samiska
arvet.
Även om Jokkmokks sameskola liknar en
traditionell skola, eller som Elsy förklarar,
”en svensk skola utifrån det samiska”, finns
det självklart en hel del som är unikt.
Framförallt språkundervisningen. Fyra timmar
i veckan får alla elever från förskoleklass
till och med årskurs 6 undervisning i
samiska. Undervisningen sker på tre språk;
lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska.
En nyckelåtgärd är att anpassa undervisningen
efter elevens bakgrund och språkkunskaper,
förklarar Elsy Labba.
– Eftersom en del barn kommer från familjer
med samiska som förstaspråk, medan
andra har samiska som andraspråk, har vi
olika språkgrupper och lösningar för att ge
eleverna den bästa undervisningen.

Undervisning sker på de samiska språken
och samiskan är i centrum i all undervisning.
Det kan handla om samiska sånger
i musikundervisningen, eller att göra skolarbeten
i ämnena naturvetenskap eller samhällskunskap
på samiska. Miljöfrågor är ofta
aktuella eftersom de handlar om det egna
livsrummet.
– ”Vad bär jag med mig i min ryggsäck.
Och vad är det samiska idag”, är två frågeställningar
som vi vill få våra barn och elever
att fundera kring och ha svar på.
Men det är mer än i undervisningen som
det samiska kommer till uttryck. Överallt i
skolan påminns alla om det samiska, i ord
och uttryck, bilder och flaggor, barnens egna
teckningar och för att inte tala om torvkåtan
ute på skolgården. Även skolmatsalen
vittnar om skolans identitet. Idag serveras
samisk mat så långt det går, berättar Elsy
Labba. Det innebär att kött och fisk saltas,
torkas och röks. Av renkött görs korv och
färs. Vidare tas ben, skinn och senor till vara
– helt enligt den samiska traditionen. Detta
för att ytterligare stärka kunskapen och intresset
för samisk mat och samiska traditioner.

– I den mån det går följer vi det samiska
året. Vi försöker göra allt det samer alltid
ägnat sig åt och fortfarande gör. På så sätt får
barnen med sig kulturen men också miljötänkandet
att återvinna, att ta tillvara och
inte slänga i onödan.
Rektor Elsy Labba har tidigare varit lärare
vid sameskolan i Jokkmokk. Hon om någon
vet att sameskolan har haft och har betydelse
och varför det är viktigt att fortsätta
slå vakt om och värna samisk skolgång.
– Det har gett mig en avgörande trygghet
och kunskap om vem jag är, mitt arv och
mitt uppdrag. Skolan är jätteviktig för språket
och kulturen, ja för att hela samiska samhället
ska fortsätta leva vidare.
Och apropå leva vidare. I Jokkmokk, på
Bokenskolan, kan man välja ett gymnasieprogram
med samisk inriktning. Det är för
övrigt Sveriges enda gymnasium som har ett
samiskt program. Då programmet har riksintag
kan elever ansöka om plats var de än
bor i landet.