Simlångsdalen har börjat sin resa in i framtiden

0
170

SimlångsdalenSimlångsdalen hette Breared
fram till 1912. Orten ligger
intill sjöarna Simlången och Brearedssjön
i Fylleåns vattensystem.
Det här är en naturskön bygd
som lockar många turister som
vill vandra, göra turer med häst
och vagn, eller fiska i sjöarna.
Simlångsdalen är en utpräglad
jordbruksbygd med mycket villabebyggelse
och få flerbostadshus.

Simlångsdalen är en av de orter
som kommunen valt att satsa på. Framtid
Simlångsdalens första fas innebär
att man tillsammans tar fram ett utvecklingsprogram.
Michael Persson är vice ordförande i
Simlångsdalens samhällsförening.
– När politikerna vill göra något i
Simlångsdalen vill vi att vår förening
ska vara en remissinstans. Dessutom
vill vi kunna påverka olika projekt på
ett tidigt stadium och i samarbete med
politikerna utforma vår framtid här, säger
Michael Persson. Vi lyckades till
exempel behålla vår återvinningscentral
som skulle läggas ner.

Simlångsdalens samhällsförening
visar upp sig på olika sätt, berättar Michael
Persson. Det kan vara på höstoch
och julmarknad, dessutom görs utskick
en gång om året till alla hushåll
för att berätta vad vi har gjort och ska
göra under kommande år. Vi har även
haft remiss-synpunkter på kommunens
översiktsplan 2030.
– Och nu är vi delaktiga i allt som
gäller Simlångsdalens framtid säger
Michael Persson. Vi har haft tre samrådsmöten,
nu senast i april där alla ortsbor
och de som har verksamheter här varit
välkomna att tycka till om vad som behöver
göras. Det kan vara allt från bostäder
och ny idrottshall till säkrare övergångsställen
och bättre bussförbindelser. Från
den listan tar samhällsföreningen tillsammans
med politikerna ut en målbild och
ett antal punkter som ska utgöra grunden
för ett utvecklingsprogram. Nästa steg
blir beslut och så småningom förverkligande
av det vi kommit fram till.
Michael Persson påpekar att man är
mycket angelägna om att det byggs fler
lägenheter så att unga kan hitta boende,
och att äldre kan hitta en lämplig bostad
så att de kan bo kvar i hembygden när de
säljer villan.