Skanska tror på Lund

0
314

Skanska är ett bygg- och projektutvecklingsföretag
med ambitioner
som sträcker sig längre. De vill vara
en samhällsbyggare med hjärta för
att göra affärer med ett syfte.
– Lund har stor potential och är
självklart en marknad vi tror mycket
på. Det är en väldigt trevlig stad med
många intressanta områden som vi
tror kan utvecklas ytterligare, säger
Petra Krüger, Regionchef på
Skanska Nya Hem.

Skanska tog i mitten av februari
första spadtaget till den 5,5 kilometer
långa spårvägen som
kommer att binda samman
Lunds gamla delar från Clemenstorget
förbi universitetssjukhuset, Ideon, nya
bostadsområdet Brunnshög till forskningsanläggningen
 ESS. Redan första
halvåret 2019 kommer banan att komma
i bruk och längs med sträckan finns
Skanska med och visar upp hela sin
bredd och kompetens.
– Hela staden är beroende av att ha
en klimatsmart kollektivtrafik. Därför
blir spårvägen en viktig del av utvecklingen
av Lund, säger Petra Krüger.
Skanska tror mycket på Lund och vi
vill bidra till samhällsutvecklingen. Det
vägleder allt Skanska gör.
– Vi arbetar mycket med värderingar
och har integrerat dessa i vår affärsplan.
Vi kallar det vinst med värde, vi
ska göra lönsamma affärer som också
skapar värde i samhället, säger Petra
Krüger.

I slutet av spårvägen byggs den stora
forskningsanläggningen ESS.
– Vi arbetar i nära samarbete med
dem som ska bruka byggnaden och tar
in expertis från Storbritannien för att
optimera kompetensen på bygget. Det
 är en stor ära för oss att få bygga ESS,
säger Petra Krüger.
Skanska har också vunnit markanvisningen
för The Loop – en mötesplats
för kultur, forskning och entreprenörskap
som ska byggas i Science Village.
Tanken är att huset ska skapa möjlighet
till möten mellan forskning och näringsliv
och i förlängningen förverkligande av
spännande forskning. Konceptet
skapas
i en öppen process där alla kan delta
och komma med synpunkter.
En viktig princip för Skanska är att
inte bygga murar, utan att skapa ett inkluderande
samhälle och inbjuda till
social gemenskap. Ett led i ett öppnare
samhälle är att jobba med social hållbarhet
via projekten.
– Vi arbetar på flera olika sätt med
sociala frågor, det kan handla om att
introducera elever till byggbranschen
via övningar på ESS, eller aktivt arbeta
för att ta in nyanlända ingenjörer på
våra arbetsplatser. Det kan också vara
att utveckla områden med fokus på att
skapa oväntade mötesplatser. Mångfald
och inkludering är en viktig fråga
för oss, säger Petra Krüger.

De närmaste åren bygger Skanska 300
nya bostäder i Lund. Redan i höst är det
inflyttning i Arenaparken. Här finns
allt en bostad ska ha för ett aktivt liv;
närheten till naturen, sportaktiviteter,
barnomsorg och service och bara en
kvarts promenad in till city.
– Försäljningen har gått väldigt bra
med övervägande delen unga människor
som är i ålder för att bilda familj.
Lägenheterna är smart planerade med
öppna planlösningar och mycket förvaring.
Självklart är miljötänkandet i fokus
med snålspolande kranar välisolerade
väggar och tak som håller nere
driftskostnaderna, säger Petra Krüger.
I Arenaparken har man tänkt mycket
på att främja den sociala gemenskapen
genom att skapa platser där man
kan grilla, utforska lekplatsen och spela
boule.
– Vi hoppas på att det ska uppstå
möten och nya idéer kring hur man
kan samverka på olika sätt, säger Petra
Krüger.
På bara sju minuters gångavstånd från
Lunds centralstation byggs bostadsområdet
Gillet och säljstarten är den 7
maj. Det är kvadratsmarta och Svanenmärkta
lägenheter med närheten till
Lundalivet.
– Här möts alla goda värderingar
som Skanska står för. Hållbarhetstänkande
i såväl byggmaterial som i uppvärmning.
Även här är innergårdarna
omsorgsfullt planerade och inbjuder
till gemenskap med sittplatser, grillplatser
och de boende kommer också
att ha tillgång till odlingslådor för att
odla grönsaker. Viktiga parametrar för
att skapa ett bostadsområde där människor
kan leva och trivas länge, säger
Petra Krüger.
En bit utanför Lund, i Södra Sandby,
byggs Granen som är ett nytt bostads-område med BoKlok-bostadsrättsradhus
som Skanska bygger tillsammans
med IKEA. Det dagliga behovet av service
och förskolor finns här och närheten
till rekreationsområde som Skrylle
och lokala idrottsföreningar.

Skanska utvecklar även hyresrätter i
bland annat Kv Fastighetsboken i norra
Lund och man lyfter också fram
Brunnshög som ett kommande bostadsområde.
– Att utveckla ett samhälle handlar
om att ta ett helhetsgrepp. Och det är
viktigt att det finns en långsiktighet
och förutsägbarhet från kommunerna
– då är det lättare för alla parter att satsa.
Man måste planera infrastruktur
och bostäder samtidigt för att det ska
fungera på ett bra sätt redan när människor
flyttar in. Det ska också finnas en
mångfald av upplåtelseformer så att
människor kan göra bostadskarriär inom
området. Vi vill skapa stadsdelar
som man vill bo i länge och där man vill
stanna och bilda familj och ha all den
service som en bra stad har. Ett samhälle
med människans behov i centrum
helt enkelt, säger Petra Krüger.