Skattkärrs nya mötesplats

0
142

SkattkärrSkattkärrs centrum ska få en ny mötesplats
där unga och gamla kan mötas och
umgås. Ungdomar i Skattkärrskolans
elevråd har fått uppdraget att komma med
idéer kring utformningen av mötesplatsen.
Även föreningar och verksamheter omkring
området har tillfrågats.
Redan nu är det attraktivt för både
barnfamiljer och äldre att bo i Skattkärr.
Eftersom Karlstads universitet ligger så
nära har det blivit ett populärt bostadsområde
för dem som arbetar på universitetet.

Den nya vägen gör att det är enklare att
ta sig in till centrum.
Nya mötesplatsen i Skattkärr ingår i ett
större projekt att utveckla och göra Karlstads
kommuns kransorter mer attraktiva
för både dem som bor där och för besökare.
Mötesplatser har redan byggts i Väse,
Edsvalla, Vålberg och Molkom. Skåre
står på tur efter Skattkärr.