Skola för livet

0
127
Foto: Joakim Serrander

Satsningar på skola och utbildning står högt på Södertälje kommuns agenda bland avgörande framtidsfrågor. I höst lanseras en ny satsning där frågor om studier och yrkesliv integreras i den dag- liga undervisningen på alla nivåer. 

Det handlar i grunden om att ge alla barn och ungdomar förutsättningar för ett bra liv, säger Peter Fredriksson som är utbildningsdirektör i Södertälje.

– Det säger sig självt, fortsätter han, att kompetenta, välutbildade ungdomar som klarar skolan också kommer att klara livet för egen del, samtidigt som samhället givetvis behöver dem.

Peter Fredriksson berättar att man efter att ha utvärderat skolans styrkor och svagheter, tillgångar och brister valt att fokusera på skolans koppling till arbetslivet.

Här finns nyckeln till framgång, poängterar han. Det vill säga till resultatförbättring och därmed på sikt till inkludering i samhället för den enskilda eleven. Det handlar först och främst om att vi måste se skolan ur ett sociokulturellt perspektiv – helt enkelt se skolans roll och vad våra elever behöver i ett större sammanhang.

– Vi vet att allt för många barn och ungdomar som växer upp här i Södertälje har dålig eller ingen kunskap om vårt skolsystem och våra utbildningsmöjligheter, om arbetslivet och livet efter skolan. Södertälje har genom åren tagit emot många flyktingar och det ställer nya krav på skolan. Vi har generellt en låg utbildningsnivå och många känner sig ännu inte hemma i det svenska samhället, säger Peter Fredriksson.

Här finns elever som inte känner en enda person som studerar efter gymnasiet eller ännu värre, inte känner någon som arbetar. Här har skolan, menar han, en enorm utmaning att hjälpa och motivera sina elever, inkludera dem i samhället och därmed skapa förutsättningar för dem att lämna gymnasiet väl förberedda för livet.

– Att förbättra resultaten i skolan handlar i grunden om att vi vill göra allt vi kan för att alla våra ungdomar ska få förutsättningar och möjligheter till ett bra liv. Det här är en fråga om rättvisa. Elever i Södertälje har samma rätt att få en bra start i livet som deras jämnåriga har på andra håll i landet.

Det handlar om att på olika sätt integrera frågor om studier och yrkesliv i den dagliga undervisningen. Det kan vara fråga om att besöka arbetsplatser, ta emot besök, få kunskap om olika yrken

och om arbetslivet och vad som krävs för att komma dit. Men också om att knyta engagerade företag till skolan, så kallade fadderföretag.

– Jag är helt övertygad om att det här kommer att ge resultat. En sak är säker, elever som förstår skolan, varför man behöver den, att man med goda resultat också får möjlighet att välja inriktning på sitt liv, också kommer att ha den nödvändiga drivkraften att lyckas både i skolan och sedan i livet. Och det är vår uppgift att göra allt vi kan för att ingen ska falla utanför.