”Slit och släng” – en ekonomi dömd att misslyckas

0
232

 

Elin BergmanSlit- och slängekonomin måste
fasas ut. Brist på råvaror och ökande
utsläpp gör att vi måste använda
energi och material på ett bättre
sätt. Lösningen stavas cirkulär ekonomi.
Det säger Elin Bergman, styrelseordförande
för organisationen
Cradlenet som arbetar för
cirkulär ekonomiatt så kallad cirkulär ekonomi
ska gå från att vara en vision och teori
till att bli en konkret affärsmodell som
företag ser som en självklarhet i Sverige.
Idag är den rådande normen i näringslivet
den linjära ekonomin. Det vill säga
där man producerar en produkt, säljer
den till brukaren som efter att ha brukat
produkten kastar den på sophögen eller
så bränns den.
– Men det är en ekonomi som är dömd
att misslyckas. Jorden har begränsade
resurser. Slit och släng-samhället måste
reformeras, säger Elin Bergman.

Hon berättar att cirkulär ekonomi är ett
nytt uttryck som växt fram de senaste
åren och som används i samband med
hållbarhet. Begreppet har sin bakgrund
i tankarna kring naturens kretslopp och
handlar enkelt förklarat om att avfall ska
ses som en råvara.
– Det vi kastar bort kan gå tillbaka till
producenten, eller tillbaka till naturen –
med så liten negativ påverkan på naturen
som möjligt. Det sker genom att vi
omdesignar våra produkter, så att minsta
möjliga eller inget går till spillo när produkten
är uttjänt, säger Elin Bergman.
I februari 2012 kom en rapport från
konsultföretaget McKinsey som beskriver
den cirkulära ekonomin och deras
potentiella betydelse för världsekonomin.
Om 23 procent av alla material i
EU cirkuleras blir besparingen cirka 630
miljarder dollar per år.
Elin Bergman berättar att en av
grundpelarna i cirkulär ekonomi är att
näringslivet tar ansvar för sina produkter.
– I en cirkulär ekonomi är det inte
konsumenternas ansvar utan producenternas,
att först och främst behålla värdet
på produkterna så länge som möjligt genom
att producera i så hög kvalitet som
möjligt, sedan laga dem när de går sönder
och i sista hand dela upp dem i bitar så
att råmaterialet kan återanvändas när de
blivit uttjänta.
Samtidigt är det viktigt att betona att
cirkulär ekonomi inte bara handlar om
produkter utan om en systemförändring
där man bygger om hela affärsmodeller.

Vad är den stora utmaningen för att
ställa om till en cirkulär ekonomi?
– Eftersom linjär ekonomi är normen
krävs det stora systemändringar. Såväl
tekniska och kulturella som hållningsmässiga.
Tyvärr är det inte en fråga
som diskuteras så värst intensivt under
klimatmötet i Paris, men det är definitivt
ett begrepp som kommer att breda ut sig
allt mer de närmaste åren i såväl svensk
som internationell politik.

Trots att det finns stora utmaningar ser
Elin Bergman ljust på framtiden. EUkommissionen
har i dagarna släppt ett
cirkulär ekonomi-paket och ämnet var
även ett av årets hetaste i Almedalen
samtidigt som medvetenheten om hållbar
konsumtion ökar. Även den tekniska
utvecklingen går framåt samtidigt som
flera svenska företag som IKEA och HM
visar ambitiösa intentioner ifråga om
cirkulär ekonomi.
– Men vi behöver mer forskning, fler
framsynta pilotprojekt och nyckeltal som
kan ge politiken de nycklar som krävs för
att fatta rätta beslut. Fler måste helt enkelt
inse att cirkulär ekonomi är en del av
lösningen som lättar trycket på naturen
och minskar vår utarmning av jorden
och bidrar till en hållbar framtid.

Text: Samuel Hultberg