Slitna torg ska få rejäl ansiktslyftning

0
261

Torget KristinehamnEtt av projekten i centrumförnyelsen är
upprustning av torget, som är uppdelat i
två torg – södra och norra, och som delas
av vattendraget Varnan.
I december förra året genomförde kommunen
en medborgardialog i samband
med presentationen av ett första koncept,
som innehöll gångbro mellan torgen – något
som inte gillades av alla. Ett alternativt
förslag togs sedan fram där bron ersatts av
trappor ned mot vattnet på båda sidor –
som visuellt sammankopplar torgytorna.
– I förslaget försvinner även parkeringen
på det norra torget och ersätts med mer
växtlighet. Syftet är att förstärka grönstråket
längs Varnan mot den nya stadsparken,
berättar Petra Okanovic, som arbetar med
torgprojektet på kommunens planeringsavdelning.

Framför Stadshotellet på södra torget
föreslås ett ”finrum” med planteringar och
fontäner. Vägarna runt den delen av torget
kommer även att få en ny beläggning med
gatsten i stället för asfalt, vilket inramar
och förlänger torget.
– Nu arbetar vi med att baka ihop de
båda förslagen tillsammans med de synpunkter
som kommit fram ur medborgardialogerna,
säger Petra Okanovic. Det nya
förslaget ska presenteras för politikerna i
slutet av året.