Smart tänkande inom energisektorn

0
301

Energidebatten i media handlar
mycket om kärnkraftens
framtid, vårt fossilbränsleberoende
och skiftet till
hållbara
energikällor som sol,
vind och vatten. Ganska lite
handlar om den redan omfattande
energioptimering som
pågår i samhället varje dag.

Vi gör redan massor av ganska fantastiska
saker för att tillvarata våra
ändliga resurser effektivare och
skapa hållbarhet.
Visste du till exempel att vi på
 Södertörns Fjärrvärme under 25 år
fångat upp metan som sipprat ur den
gamla soptippen Sofielund? Genom
att elda gasen har vi fått ut energi för
 uppvärmning i stället för utsläpp av
en potent växthusgas.
Och visste du att avloppsvattnet
från Stockholms innerstad är en betydande
energikälla som värmer hushåll
och kyler shoppingcentra? Energin
från Hammarbyverket produceras av
Fortum, men delar av den kommer till
oss på Södertörns Fjärrvärme och
hem till våra kunder.

Energiföretagen i vår region samarbetar
genom att köpa av varandras producerade
energi. Samarbetena går bortom
de strikt kommersiella intressena
och betyder att vi gemensamt tillvaratar
våra resurser på effektivast möjliga sätt.
Nästan all energi vi använder en
vanlig dag utnyttjas till max i ett storskaligt
energisystem som omfattar
olika aktörer och brukare. Vatten blir
värme. Vind blir el. Avfall blir bränsle.
Det finns mycket smart tänkande
inom energisektorn.