SNART FLYTTAR VI HIT – MÖJLIGGÖR KUNDMÖTEN PÅ NYTT SÄTT

0
462

DET ÄR EN INSPIRERAD och glad kontorschef som berättar om de
satsningar som Swedbank nu gör i Västerås. Framförallt om flytten i slutet på
mars till höghuset som nu håller på att färdigproduceras vid resecentrum. Här
i nya, lättillgängliga och kundanpassade lokaler kommer bankens samtliga
resurser att samlas.

Vi får nu möjlighet att möta alla våra kunder på
ett helt nytt sätt, i moderna lokaler som är anpassade
för att möta varje enskilt behov på bästa
sätt, oavsett ärende. Det känns fantastiskt spännande,
säger kontorschefen Olle Andersson, som menar
att flytten ytterst handlar om att möta framtidens
behov. Men de handlar också om Swedbanks
starka tillväxt lokalt i Västerås.
– Här finns en direkt koppling till våra medarbetares
höga kompetens och inte minst lyhördhet för kundernas
behov och önskemål, säger Olle Andersson,
som betonar Swedbanks uttalade vilja att träffa alla
kunder personligt och nära, vare sig det sker i telefon,
i digitala kanaler eller på kontoren.
– Idag sköter nästan alla sina vanliga vardagsärenden
själva. Det gör att ärenden på våra kontor
oftast är ganska komplexa. Det är därför en helt naturlig
utveckling att samla alla resurser i ett fullsortimentskontor,
där vårt heltäckande utbud av finansiella
tjänster inom lån, betalningar, sparande, investeringar
och försäkringar, finns samlat på en och
samma plats. Det blir enkelt och smidigt för alla.
I bottenplanet tas både privatpersoner och företag
emot i en ljus, rymlig och välkomnande bankmiljö
med öppen planlösning. På plan tio finns sedan ett
stort antal mötesrum för personlig rådgivning.
Något som definitivt inte förändrats av samhällets
digitalisering är Swedbanks starka samhällsengagemang.
Det är, betonar Olle Andersson, en viktig
del av vårt arv med rötter i sparbanksrörelsen.

I VÄSTERÅS LIGGER FOKUS på att stödja lokalsamhället
med olika initiativ kring utbildning, arbete och
entreprenörskap. Bland annat har en medarbetare
som huvuduppgift att ge bankneutral gratis utbildning
om den digitala världen till främst äldre kunder.
Även skolelever utbildas men då i privatekonomi. Ett
annat exempel är stöd till Ung Företagsamhet,
som
utbildar gymnasieelever i entreprenörskap.
– Vi tar även samhällsansvar genom att erbjuda
praktikplatser, både till ungdomar och till personer
med hög utbildning som ännu inte kommit ut i arbetslivet.
Allt de här handlar om att vi som bank vill
hjälpa individer och företag att växa och därigenom
kunna bidra till Västerås fortsatta utveckling och
tillväxt. Det känns väldigt tillfredställande.
Med våra nya lokaler, duktiga medarbetare och
vår nya ledningsgrupp med rötterna i Västerås har vi
bästa förutsättningar att fortsätta vara en stark aktör
på den lokala marknaden.