Spårväg syd ryggraden i Huddinges utbyggnad

0
536

Spårväg syd mellan Flemingsberg,
Masmo, Kungens kurva, Skärholmen,
Segeltorp, Fruängen och Älvsjö
ska göra det lättare att resa i
södra Stockholm. Just nu förhandlar
Huddinge med staten om finansieringen.

Om Spårväg syd byggs kan Huddinge
fortsätta växa i den takt
som krävs. Flemingsberg växer
redan idag kraftigt, men spårvägen skulle
förbättra de tvärgående kommunikationerna
och möjliggöra en helt ny stadsdel i
Loviseberg/Glömsta som därigenom skulle
kunna få drygt 7 000 bostäder. En stadsdel
som bara kan byggas om Spårväg syd blir av.
Spårväg syd är, förutom ett strukturerande
element i stadsbyggandet, en effektiv
resväg i sig själv och skulle även binda
ihop andra knutpunkter i det kollektiva
trafiknätet, pendeltåg, bussar och tunnelbanaInom Spårväg syds område bedömer
kommunen att det på sikt finns en potential
till cirka 35 000 nya bostäder totalt. Det
skulle även bli mer attraktivt för kontor
och näringsliv att placera sig längs med
spårvägen. I anslutning till Spårväg syd
skulle det kunna skapas 20 000-30 000 arbetsplatser.
Spårväg syd är en bidragande
faktor för att få till dessa arbetsplatser. Bra
kollektivtrafik är en av de viktigaste aspekterna
vid lokalisering av arbetsplatser.

Den förbättrade kommunikationen
skulle också leda till en bättre social struktur
i regionen med en bättre integration.
Dagens avsaknad av strukturerande
kollektivtrafik på tvären hämmar dessutom
kommunens och regionens utveckling
och bidrar till ökad bilanvändning.
Spårväg Syd bidrar därför till ett mer hållbart
resande.
Att bygga en ny tvärkommunikation
kostar naturligtvis en hel del, Spårväg syd
har en beräknad investering på mellan 4
och 5 miljarder kronor, en kostnad som
därför måste fördelas på flera aktörer.

Hur Spårväg syd ska finansieras är därför
en del av Sverigeförhandlingen – regeringens
projekt för fler bostäder och förbättrad
infrastruktur. Om det går att
komma fram till en finansieringslösning
för Spårväg syd så kan den, med planprocess,
upphandling och byggande vara på
plats inom tio år.
På betydligt längre sikt nämns möjligheten
av en fortsättning öster om Älvsjö
mot Skarpnäck, för att möjliggöra byten
med tunnelbanans gröna linjes tre grenar,
samt en möjlig sammankoppling med
Tvärbanan. Det har även diskuterats andra
möjligheter till förlängningar så som
till Haning och Botkyrka.