Staden växer ut mot Vänern med attraktiva tomter och satsning på rekreation

0
373

Vålösundet KristinehamnI Kristinehamn är det nära till
naturen. Ett bra exempel är
vägen som går utefter Vålösundets
strandremsa och ger
en härlig skärgårdsstämning
Presteruds campingända ut till udden med
Picassoskulpturen
där Vänern
tar vid. Det här stråket är samtidigt
ett av Kristinehamns
hetaste
omvandlingsområden
som ger plats för många nya
villatomter.

Även mellan stadskärnan och Vålösundet
påbörjas en omvandling
av det tidigare garnisonsområdet.
Kasernerna byggs om till lägenheter
och utvecklas till en levande stadsdel
med närhet till både skog och vatten.
Planarkitekten Hanna Åsander på kommunens
planeringsavdelning arbetar med
en ny översiktsplan.
– Regementsområdet var tidigare stängt
för allmänheten, säger Hanna Åsander. När
A9 lades ner så öppnades helt nya möjligheter
för staden att utvecklas med riktning
mot Vänern.

Många av de gamla fritidshusen längs
Vålösundsvägen rivs eller renoveras sedan
kommunen planlagt och möjliggjort för större
byggrätter, och börjat dra fram vatten och
avlopp allt längre ut i skärgården. Några
hundra meter från strandremsan på en sluttning
växer nya villor upp på tomter som
kommunen gjort tillgängliga, och fler tomter
kommer att styckas av och säljas i närtid.
Längs med Vålösundsvägen vill kommunen
även lyfta fram ett antal ”gröna besöksmål”.
– Där är Presteruds herrgårdsmiljö med
den moderna campingen ett fint nytillskott,
och Skymningens bad alldeles intill är nyligen
uppgraderat, berättar Hanna Åsander.
Ytterligare en bit ut vid strandremsan planeras
en park mellan vattnet och vägen, här
är även centrum för båtlivet i Kristinehamn
med småbåtshamn och båtupplag.
En annan målpunkt är bryggan varifrån
skärgårdsbåtarna går ut till öarna i Vänern.
Den mest kända turistattraktionen i området
är dock Picassoskulpturen som blivit ett
landmärke för alla båtfarare som går in i
Vålösundet.
– En riktig pärla som kanske legat lite i
skymundan är fyrområdet som kommunen
köpt in, säger Hanna Åsander. Här planerar
vi ett parkområde som blir en av Kristinehamns
vackraste platser med Vänern i fonden.
Och ytterligare en bit ut ligger Jutvikens
bad med långgrund sandstrand, där vi planerar
ett trettiotal nya tomter för permanentboende
eller fritidshus.