Städer går i fronten för klimatarbetet

0
217

 

Klimatmötet 2015De cirka 150 stats- och regeringscheferna
i all ära, men frågan är om
inte alla parlamentariker och borgmästare
på klimatmötet i Paris väger
tyngre när det gäller att gå från ord
till handling.
Oavsett vad man kommer överens
om på regeringsnivå är det
ett faktum att 70 procent av det
som lett till minskning av växthusgaser
har ägt rum lokalt, i kommuner,
städer och regioner. Vad som än beslutas i
Paris kan vi gå ännu längre.
Det säger Sekoms ordförande, Ellinor
Avsan, och hon är inte ensam om sin uppfattning
om de lokala insatsernas avgörande
betydelse. Utöver ett sidomöte där hon
själv deltog, inbjuden av miljönätverket ICLEI*,
hade Ellinor Avsan även möjligheten
att närvara vid ett par samlingar med drygt
300 parlamentariker från hela världen. Tillsammans
representerade dessa politiker
upp emot 6,5 miljarder människor.
En av de mest framträdande talarna
var den tidigare actionhjälten Arnold
Schwarzenegger, som efter de åtta åren
som Kaliforniens guvernör nu krigar mot
växthusgasutsläpp och det i den internationella
frivilligorganisationen R20. En
organisation som han själv grundat och
som syftar till att samla företrädare från
städer och regioner över hela världen för
att göra gemensam sak att vara ledande i
klimatfrågan.
– Det här är vår tid, konstaterade Arnold
Schwarzenegger och betonade vilken
enorm makt regioner och städer har att gå i
fronten för ett ambitiöst klimatarbete. ”Det
är vi som ska gå obevekligt framåt – som en
terminator.
– Jag blev väldigt inspirerad av att höra
de olika talarna, säger Ellinor Avsan som
speciellt gladdes över den totala samstämmighet
som parlamentarikerna visade att
i verkligheten vilja överträffa vad man förväntas
genomföra utifrån avtal.
– Och som Arnold Schwarzenegger betonade:
”Vi får inte missa den här chansen”,
Mitt bestående intryck är att vi står inte
och faller med vad världens regeringar beslutar.
Det känns väldigt inspirerande, avslutar
Ellinor Avsan.
* Miljönätverket ICLEI, där Sekom nu ingår,
består av lokala myndigheter och nationella
och regionala lokala statliga organisationer
med hållbar utveckling som gemensam
nämnare.

Text: Per-Åke Hultberg