Stadsodlingar – stor miljö- och matresurs på frammarsch

0
153

StadsodlingarStadsodling är en het potatis och engagerar
allt fler människor i Sverige.
Är det mest ett nöje för trendkänsliga
eller kan det faktiskt spela en
avgörande roll?

Det är det sist nämnda som gäller,
säger Gösta Skoglund utan att
blinka. Han är senior advisor
för Miljöresurs Linné, en organisation
med bas i Växjö som sedan 1990
verkar för hållbar utveckling.
Runt om i landet växer intresset för
stadsodlingar. Framförallt i storstäderna
har intresset blomma upp de senaste 5-10
åren.
– Flera dimensioner förklarar det växande
intresset. I grunden handlar det om
urbaniseringens framfart där stadsodlingar
är ett sätt att ta tillbaka naturen till
staden. Det handlar också om livskvalitet.
Stadsodlingarna fungerar som en social
motor i grannskapet, stärker gemenskap
och skapar bättre grannskap, säger Gösta
Skoglund.
En annan viktig drivkraft bakom utvecklingen,
menar han, är en ökad insikt och
medvetenhet om de ”gröna frågorna”. Ett
utmärkt stadsodlingsexempel är Miljöresurs
satsning på odlingar i skolan.
– Vi ville göra något för morgondagens
konsumenter, det vill säga människor mindre
än en meter, säger Gösta Skoglund med
ett leende. Vi ville få dem att förstå att mat
egentligen kommer från jorden – inte från
affären.
Totalt 13 förskolor nappade på idén.
Snart var alla möjliga slags odlingar igång:
lök, potatis, betor, bönor, ärtor, morötter
och vackra blommor. Det hela mynnade ut
i en rad skörde- och matfester i september
då barnen fick vara med i både skörden och
matlagningen. Lunch för sammanlagt över
tusen barn lagades.
– Personalen var alldeles lyrisk och vill
nu fortsätta i större format trots att själva
projektet gått i mål. För att inte tala om
barnens reaktioner. Dels var det en rolig
happening, men samtidigt ett lyckat pedagogiskt
grepp, där barnen fick respekt för
att en morot inte bara är något man köper
i affären, säger Gösta Skoglund.
Projektet är alltså avslutat men arbetet att
sprida idéerna och budskapet om stadsodlingar
fortsätter.
– Vår förhoppning är att både kommuner,
producenter och konsumenter ska haka
på. Många städer ser redan idag odlingar
som en angelägen del i stadsplaneringen.
Stadsodlingar är definitivt en framtidsfråga
som kommer att växa mer och mer.

Text: Samuel Hultberg