Stockholmsrummet – upplev förvandlingen

0
221

StockholmsrummetDen 20 oktober öppnar det
nya Stockholmsrummet i
Kulturhuset. Stockholmsrummet
är stadens nya mötesplats
för att visa, förklara och samtala
med stockholmarna om den växande
staden och hur den kan utvecklas
på ett hållbart sätt. I det nya större rummet
visas gårdagens, dagens och framtidens
Stockholm med 3D-modeller,
bakgrundsfakta, temautställningar och
en stor modell över staden.

Redan 2014 öppnade det första
Stockholmsrummet i Kulturhuset.
Rummet har besökts av många intresserade,
både stockholmare och
från andra delar av landet.
– Vi vill på ett roligt och lättillgängligt
sätt öka besökarnas kunskap om och
intresse för hur staden växer, säger Jenni
Almgren, kommunikationschef på
Stock holms stads exploateringskontor.
Det är inte bara Stockholm som
växer, även Stockholmsrummet har
haft lite växtvärk och nu är det dags
att flytta in i nya större lokaler. Det
nya Stockholmsrummet blir mer än
dubbelt så stort som det gamla och
ger ännu större möjligheter att berätta
om den framtida staden och om den
stadsutveckling som pågår just nu.
– Vi kommer att ha olika teman i
Stockholmsrummet som rör stadens
hållbara utveckling och vi kommer
att bjuda in till föreläsningar och möten
med olika företrädare för staden.
Nytt är att den stora modellen över
staden som tidigare stått på annan
plats i Kulturhuset nu flyttar in i
Stockholmsrummet för att samla allt
om den växande staden på samma
ställe, säger Jenni Almgren.
Det nya Stockholmsrummet är inte
bara större utan enklare att hitta till
eftersom att det ligger i Kulturhusets
bottenplan med glasfasad ut mot
Sergels torg. Välkommen hit!