Stolt över Upplands-Bro, kommunen som ger plats

0
264

Upplands-Bro kommuns expansion kan sammanfattas
med 10-10-10. Vi har planer för fler än 10 000 nya bostäder,
är en av Sveriges tio mest expansiva kommuner samtidigt
som kommunen tillhör de tio mest kostnadseffektiva
kommunerna i landet.
När vi växer är det viktigt att vi gör det med nyfikenhet
och omtanke. Skolor, förskolor och äldreboenden finns med
redan i planeringsstadiet av ett nytt område. Vi jobbar strukturerat
och fokuserat för att ha ordning och reda i planerna,
så att de som bosätter sig i de nya bostäderna får den samhällsservice
som behövs där.

Upplands-Bro kommunstyrelse

 

 

Livskvalitet handlar inte enbart om att leva och bo utan
även om att kunna påverka utvecklingen av det samhälle man
lever i. Därför jobbar vi gemensamt med våra pensionärsföreningar
för att bygga ett nytt äldreboende i kommunen. Jag
vågar påstå att vi här tänker på människans hela liv och därför
satsar vi på ett rikt kultur- och fritidsliv. När vi förra året
rustade upp lekparker efter förslag från kommuninvånare
träffade jag småbarnsföräldrar som efterlyste en lekpark på
Kungsängens IP, för att det skulle finnas något för småsyskon
till idrottande barn och ungdomar. Nu har vi avsatt pengar
och ska bygga en lekpark där. Det går helt enkelt att vara med
och påverka och vi är beredda att lyssna på allvar.
Från Upplands-Bro tar det knappt en halvtimme med
pendeltåget till Centralen, intresset att bosätta sig här hos
oss är stort. Vårt lokala näringsliv är viktigt i samhällsbyggandet
och vi samarbetar med dem på olika sätt. Bland annat
har vi arbetat fram en ny upphandlingspolicy tillsammans
med lokala företag och fackförbund. Vi prioriterar
helt enkelt ett gott företagsklimat och därför blev jag extra
stolt när jag fick siffrorna från Svenskt Näringslivs undersökning
av det lokala företagsklimatet. Näringslivet
ger företagsklimatet i Upplands-Bro bättre betyg
i år än 2015!

Det senaste året har vi använt oss av
Advisory Board-modellen, där ensamkommande
flyktingungdomar får praktik och
arbete genom samverkan mellan kommunen
och det lokala näringslivet. Att
våra nya kommuninvånare blir väl
omhändertagna, får förutsättningar
att hitta jobb, lära sig svenska och
känner tillhörighet är en nyckelfråga.
Den nya bosättningslagen, som
trädde i kraft den 1 mars, innebär
att flyktingar som fått uppehållstillstånd
fördelas mellan landets kommuner. För oss innebär det
i år 73 nya kommuninvånare med olika resurser, erfarenheter
och möjligheter. Vår integrationssamordnare och våra två
integrationsstödjare ska jobba för att starten i vår kommun
blir så bra som möjligt.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla våra engagerade
invånare i kommunen som på olika sätt hjälper till för
att skapa en trygg och bra kommun. I höstas aktiverade
kommunen för första gången den frivilliga resursgruppen,
 Camilla JanssonFRG, och många valde att gå med i FRG för att
kunna hjälpa till. Gruppen blev den snabbast växande
FRG:n i landet och medlemmarna speglar
hjärtat hos de människor som bor här. Upplands-
Bro är verkligen kommunen som ger plats, både
fysiskt och psykiskt!