STORA TORGET som en paus i vardagen

0
217

Stora Torget Karlstad– Vi vill att torget ska ge tillbaka
staden till medborgarna. En paus
i vardagen som inte nödvändigtvis
har med handel och kommersialism
att göra, säger stadsbyggnadsdesigner
Andreas Eliazon.
Efter den stora branden 1865 beslöt
de starke männen i kommunen
att torget skulle bli större
och fungera som en brandgata.
Idag är Stora torget med
sina 7 000 kvadratmeter ett av
Sveriges största. Kanske lite
väl stort, tycker en del. Lite trist och händelselöst,
tycker andra. Fint och stiligt, är
det också några som tycker.
– Vi har tagit in åsikter från medborgarna
om vad de tycker är bra och dåligt med
torget idag. Det är bara början av en dialog
som vi vill föra under hela omdaningen av
Stora torget, säger Andreas Eliazon.
Hur Stora torget ska användas har varit
uppe till diskussion under lång tid. I medborgardialogen
kring torget har många
synpunker och tankar kommit in, både
stort och smått. Men det som de allra
flesta är överens om är att det är trevligt
med torghandeln.
– Det är en aktivitet som är återkommande
och som ger liv och rörelse åt torget
under hela året, säger Andreas Eliazon.

Några konkreta förslag har inte efterfrågats
ännu. Ändå har det kommit in en
del idéer. Bland annat att ha en isbana där
på vintern, en storbildsteve, eller en större
fontän.
– Vi kan inte se Stora torget som en solitär,
utan se hur det kopplas till övriga
stan. Hur torget hänger ihop med promenadstråk,
cykelstråk och kollektivtrafiken.
Om vi inte tänker på hur människor
rör sig, så kan resultatet bli att man ändå
inte rör sig på torget, säger Andreas Eliazon
och fortsätter.
– Vi behöver ha en avsiktsförklaring
för Stora torget. Mycket som pågår runt
om i Karlstad har en koppling hit, exempelvis
Resecentrum och Karlstadstråket.
Tillsammans med de andra projekten
ska det ge en hållbar, attraktiv helhet.
Medborgardialogen kommer att fortsätta
kontinuerligt under hela projektet
med Stora torget.
– Vi kommer inte att jobba på vår kammare,
utan vi vill att det ska vara ett projekt
som vi gör tillsammans med medborgarna,
säger Andreas Eliazon.

Text: Cecilie Östby
Foto: Andreas Eliazon