Stort byggtryck med Pionen som nytt spännande bostadsprojekt

0
187

Byggande KatrineholmDet byggs väldigt många
bostäder just nu runt om i Sverige,
och det inte bara i landets storstäder.
Även en mindre stad som
Katrineholm har ett mycket högt
byggtryck och har så haft under
flera år.

Vi planerar och bygger just nu
ett stort antal bostäder. Både
villor, radhus och flerbostadshus,
såväl bostadsrätter som
hyresrätter, säger Erik Bjelmrot, avdelningschef
för planering och byggande
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Intresset från marknaden är påtagligt.
Här finns både lokala byggare och ett
flertal aktörer från andra håll som vill
satsa på fortsatt bostadsbyggande, ett
tydligt bevis på Katrineholms attraktionskraft,
påpekar Erik Bjelmrot. Och det
gäller för övrigt inte bara tätorten
utan även kransorterna,
främst Forssjö som
ligger sju kilometer utanför
centrum.
– Det är naturligtvis
oerhört positivt.
Man får nog gå 25 år
tillbaka i tiden för att
hitta ett lika starkt byggande
som det vi upplever
just nu.
Ett bostadsprojekt som definitivt sticker
ut är kvarteret Pionen, ett sju våningar högt
bostadshus, som byggs på en tidigare
parkeringsplats centralt i staden, nära till
allt, bara ett par hundra meter från
Resecentrum.
– Ja, det sticker verkligen ut, dels tack
vare sitt attraktiva läge mitt i centrum,
och dels genom sin minst sagt spännande
arkitektur. Det är egentligen en huskropp,
men som med varierad formgivning
kommer att upplevas som flera byggnader,
säger Erik Bjelmrot.
Det nya kvarteret, med sina cirka 50 lägenheter,
har också stor betydelse eftersom
det knyter samman den befintliga stadsbebyggelsen
kring Stortorget till en helhet.
En sak är säker, ingen förbipasserande med
tåg kommer att missa att Katrineholm fått
en bostadskvarter att vara stolt över.