Stort intresse för småhustomter

0
156

SvärtingeJust nu finns cirka tusen
intressenter i Norrköpings kommuns
tomtkö. Antalet tomter till
salu är däremot bara ett fåtal.
Områden där nya tomter är på
gång är bland annat Ringstad
Mo och Svärtinge skogsbacke.

Vi har en brist på tomter i förhållande
till det intresse som
vi tror finns, framför allt på
stadsnära tomter, det vill säga där bristen
är som störst. Björkalund där vi planerar
att erbjuda tomter under 2017 kommer ge
ett svar på om intresset är så stort som
vi tror, säger Jenny Björk, mark- och exploateringsingenjör
på stadsbyggnadskontoret.
Nytt för i år är att stadsbyggnadskontoret
har fått i uppdrag att ta fram
ett antal villatomter att erbjuda till de
sökande som står i kommunens tomtkö.
Målet för 2016 var 35 tomter, vilket i det
närmaste kommer att uppnås tack vare
15 tomter som kommer att lämnas ut till
försäljning vid mitten av december – 11 i
Ringstad Mo och fyra i Svärtinge. Målet
för 2017 borde bli något liknande.

Småhustomter som erbjuds till tomtkön
är främst tänkt för tomter på kommunal
mark. Men det förekommer att även privatägda
tomter förmedlas.
– De senaste åren har vi faktiskt erbjudit
fler privatägda än kommunägda
tomter, konstaterar Jenny Björk. När det
sker kan tomterna vara låsta till en viss
husleverantör, vilket inte gäller tomter
på kommunal mark. Själva hanteringen
av tomterbjudanden från privata företag
sköter markägaren helt själv.
– När det blir aktuellt att sälja skickar
vi ut information till alla som står i tomtkön
som då kan lämna in en intresseanmälan
till oss, säger Jenny Björk.