Subtopia – en mötesplats där allt är möjligt

0
384

Subtopia i Alby är en internationell
mötesplats för skapande, innovationer
och gemenskap. Över 80 organisationer,
utbildningar, ideella föreningar
och företag finns representerade
under ett gemensamt tak.

I grunden är Subtopia ett kommunalt
aktiebolag, en del av Upplev Botkyrka,
som välkomnar såväl amatörer som
proffs. Cirkuskompanier, filmproducenter
och artister verkar inom vad som är
Botkyrka kommuns satsning på kultur
och kreativa näringar. Det har väckt stort
intresse också utomlands, många delegationer
från andra länder kommer för att se
vad man åstadkommit i kommunen.
Inom ramen ryms mycket mellan filmproduktion,
cirkus och dans och stadsplanering.
Subtopia ska vara en mötesplats
där alla är välkomna, dit man kan komma
med sina idéer och få hjälp att förverkliga
dem. I tidskriften Magasin Subtopia beskrivs
många av de pågående projekten.
Det senaste numret har temat ”The power
of here” med siktet på hur viktigt det är
att ha mötesplatser där vi kan träffas öga
mot öga. Det är något som chefen för
Subtopia, Karin Lekberg, tar upp i sin inledande
text i tidningen. ”Staden måste
vara ett sådant rum”, skriver hon, ”ett rum
som bjuder in oss att delta och som tillåter
oss, över sociala och kulturella gränser,
att mötas.”
– Det är en enorm mångfald här, säger
hon. Och vi strävar efter så låga trösklar
som möjligt. Kom till oss med din idé och
du får stöd och hjälp.

Vi talar om vikten av det personliga mötet
i en tid när alltmer kommunikation sker
via textmeddelanden. Att fyra av ett sms
är något annat än att sitta mitt emot en
annan människa och reagera i stunden på
det som sägs.
I Subtopia finns i viss utsträckning gemensamma
aktiviteter mellan de olikaaktörerna, som ofta leder till kontakter
mellan olika verksamheter. Inte minst
restaurangen är en mötesplats där idéer
föds och nya samarbeten inleds.
– Vi har egentligen inga förebilder, säger
Karin Lekberg. Subtopia är en unik
plats. Det är ju inte ett traditionellt kulturhus,
vi fokuserar på att låta människor
skapa själva. Vi har coachingverksamhet,
vi har i uppdrag att visa cirkus, men det är
väldigt brett.
D.I.T., ”Do it together”, ”Gör det tillsammans”,
är mottot för Suptopias ungdomsverksamhet.
Det kan handla om allt
från koreografi till teckning och att prova
parkour. Grundtanken är att det ska vara
stärkande och inspirerande för ungdomar.
Genom Subtopia visar Botkyrka vilka
möjligheter som finns till möten i mångfald,
en gemensam arena där alla är välkomna
och där nästan vad som helst är
möjligt.
Mer info på www.subtopia.se

Text: Anders Mathlein
Foto: Rosie Alm