Sverigefinsk grundskola på gång

0
351

Planer att starta Sverigefinsk grundskola Haninge kommun har i flera år
arbetat för att få till en tvåspråkig
svensk-finsk grundskola. Nu
ser det ut som att det blir verklighet
hösten 2017.

Vi har den tydliga viljeinriktningen
att kunna erbjuda en sverigefinsk
grundskola i kommunens regi höstterminen
2017, säger kommunalrådet Petri
Salonen (C), ordförande i samrådsgruppen
för finskt förvaltningsområde.
Haninge kommun har sedan flera år
tillbaka förskoleverksamhet med tre
finskspråkiga avdelningar. Även barn från
andra kommuner är välkomna i mån av
plats. Ambitionen är nu att förskolebarnen
ska få fortsätta utveckla sitt minoritetsspråk
i grundskolan.
– Vi vet att det finns uppåt 40 familjer
som vill sätta sina barn i en grundskola
där de får undervisning i både finska och
svenska, säger Maria Fägersten (S), ordförande
i grund- och förskolenämnden.
– Föräldrar är måna om att barnen fortsätter
utveckla sitt finska språk, så helt
klart finns det en stor efterfrågan och därmed
en bas att bygga på, fortsätter hon.
Tanken är att undervisningen ska ske i
någon av de kommunala skolorna i centrala
Handen, med närhet till den befintliga
förskolan. Att det är en prioriterad fråga
för Haninge kommun råder det ingen tvekan
om.
– Vi har ju jobbat för det här i flera år,
därför känns det väldigt bra att vi som ingår
i finskt förvaltningsområde äntligen står i
begrepp att kunna erbjuda en tvåspråkig
skola för den finska minoriteten i vår
kommun, säger Petri Salonen.
– Det är en rikedom att under hela sin
skoltid få möjlighet att behålla sitt språk
och sin kultur. Jag har själv gått tvåspråkig
klass fram till gymnasiet och vet att
det krävs mer än modersmålsundervisning
någon timme i veckan om man ska
kunna utveckla både svenska och finska.
Det är mycket positivt att det finns så
många föräldrar som vill att deras barn
ska få behålla sina finska rötter, säger
Petri Salonen.

Just nu pågår planering för att marknadsföra
och informera om möjligheten att
söka sig till sverigefinsk grundskola i
Haninge. Det handlar om att i god tid ge
förutsättningar för föräldrar att ta beslut
inför starten nästa år.
– Allt handlar om att bygga underifrån.
Redan till kommande läsår ser vi över
möjligheten att erbjuda ytterligare finskspråkig
undervisning till de barn som
sökt förskoleklass i centrala Handen, säger
Maria Fägersten och förklarar att på
det sättet vill man uppmuntra intresset att
nästa år söka sig till den sverigefinska
klassen.
– Finns det bara underlag vill vi som
finskt förvaltningsområde naturligtvis
på sikt kunna erbjuda tvåspråkig grundskola
från årskurs 1 till 9. Att kunna tala
sitt modersmål är oerhört viktigt, inte
minst möjligheten att kunna kommunicera
med sina släktingar. Men vi vet
också att tvåspråkighet främjar inlärning,
samtidigt som det hos barnen och
ungdomarna bidrar till ökad stolthet
över den egna kulturen.