Sveriges bästa universitetssjukhus i ständig utveckling

0
270

Universitetssjukhuset i LinköpingUniversitetssjukhuset i Linköping är
ett viktigt nav inom hälso- och sjukvården
i Östergötland och den Sydöstra
sjukvårdsregionen. Här samlas länssjukvård
och högspecialiserad vård,
utbildning och forskning i internationell
toppklass.

Universitetssjukhuset i Linköping har
omkring 6 000 medarbetare. Här finns
en stor medicinsk bredd och spetskompetens
inom många områden. Sjukhuset har i
år för tredje gången utsetts till Sveriges bästa
universitetssjukhus av tidningen Dagens medicin.
Motiveringen löd: Goda medicinska resultat
kombinerat med bra tillgänglighet, positiv
patientupplevelse, noggrannhet med vårdhygien,
liksom ordning och reda i ekonomin.
– Det är naturligtvis roligt att hamna i en
tätposition bland landets universitetssjukhus,
säger sjukhusets vårddirektör Ditte Pehrsson-
Lindell. Vi når goda resultat genom ett långsiktigt
kvalitetsarbete där patienten alltid är i
fokus. En annan mycket viktig framgångsfaktor
är vårt nära samarbete med Medicinska
fakulteten vid Linköpings universitet där vi
gemensamt bedriver forskning och utbildning.
Mycket viktigt är också det goda samarbete vi
har inom Sydöstra sjukvårdsregionen och med
länets kommuner.

Förutom länssjukvård bedriver Universitetssjukhuset
i Linköping högspecialiserad
vård för hela sydöstra sjukvårdsregionen, med
bland annat neurokirurgi, behandling av svåra
cancersjukdomar och neonatal intensivvård.
Sjukhuset bedriver även rikssjukvård för avancerade
brännskador och har spetskompetens
inom ett stort antal andra områden.
– Vi är nu inne i en intensiv utvecklingsfas.
För att matcha det framtida vårdbehovet gör vi
bland annat stora om- och tillbyggnader för att
få bättre, mer enhetliga och flexibla lokaler.
Enkelrum blir standard i de nya byggnaderna
vilket både ökar patientsäkerheten och förbättrar
möjligheten för patienter och anhöriga att
vara delaktiga vården. Den medicinska utvecklingen
går snabbt och vår ambition är att alltid
vara i framkant och ge våra patienter bästa
möjliga vård, säger Ditte Pehrsson-Lindell.