Tegelbruket med 330 hyresrätter blir Halmstads nya landmärke

0
275

Tegelbruket HalmstadDEN GAMLA TEGELBRUKSTOMTEN på
Slottsmöllan är snart ett minne blott. Här
ska ett nytt kvarter med bostäder, butiker,
förskola och torg byggas under de
närmaste åren – ett landmärke vid norra
infarten till Halmstad.

Tegelbruket ligger i Halmstads norra
del på gångavstånd till centrum och nära
Nissan med fina promenadstråk runt omkring.
Området kommer att växa fram i
tre etapper, som till stor del sker parallellt.
Läget och höjden på de tre 16-våningars
bostadshusen gör att de kommer
att synas på långt håll – ett landmärke vid
den norra infarten till Halmstad. Hela
området omfattar 48 000 kvm, där byggherren
Järngrinden har byggrätt för
24 000 kvm bostäder och 5 000 kvm kommersiella
lokaler – vilka även innefattar
förskola och handel, exempelvis en livsmedelsbutik.
I närheten finns sedan länge
en deponi som avvecklas och ersätts med
ett grönområde.
– Varje bostadshus innefattar 110 lägenheter,
berättar Tobias Johannesson,
som är projektledare för Tegelbruket.
Högst upp, på respektive hus, blir det takterrasser
för de boende.
Husen är 53 meter höga, och på den
höjden har foton tagits från en drönare så
att det redan nu går att få en uppfattning
om utsikten (bilden kan du se på det här
uppslaget).

Mellan punkthusen kommer det att
byggas ett 9 700 kvm stort terrassbjälklag
som utgör en förhöjd gårdsplan med
planteringar, sittgrupper och gångstråk
mellan husen. Under terrassen blir det
parkeringsdäck, och på marken planteras
träd, som ska växa upp genom terrassbjälklaget.
– Lägenhetsstorlekarna i punkthusen
kommer att variera, från en- till fyrarumslägenheter.
Alla lägenheter har generösa
uteplatser eller balkonger, där
merparten får en härlig utsikt, säger Tobias
Johannesson. Bostäderna är ljusa,
och byggs med hög hyresrättstandard.
Tvättmaskin och diskmaskin ingår, och
de delvis inglasade balkongerna bidrar
till bra användbarhet.

Ulf Lindblad är produktionsledare för Tegelbruket
och berättar att man i början av
juni startar produktion av första etappen.
– Under sommaren kommer markarbeten
och grundläggning för de tre bostadshusen
att utföras, och första huset beräknas
stå klart i början av 2018. Hela området
beräknas vara färdigt årsskiftet
2018/2019, vilket även omfattar utrymmen
för livsmedelsbutik och en förskola.
De sistnämnda inryms i separata byggnader
centralt vid en gemensam torgyta.
Dessutom blir det några servicebutiker
under terrassbjälklaget som vänder sig
mot torget, berättar Ulf Lindblad.